Zahlavi

„Čistě ekologicky“: Autovraky, recyklace a morálka

„Čistě ekologicky“: Autovraky, recyklace a morálka

17. 08. 2020

Přednáška Pavla Maška v rámci série seminářů Etnologického ústavu.

7. 9., 14:00, pracoviště EÚ v Brně, Vevří 97.

Současnou západní společnost obklopují všudypřítomné slogany přesvědčující o potřebě environmentálně citlivého chování. Nejvýrazněji se projevují v oblasti spojené s odpadovým hospodářstvím. Tyto slogany jsou odrazem politického environmentálního diskurzu, který není nezávislý na ekonomickém lobby. Nic není černobílé a za citlivým chováním v souvislosti s klimatickou změnou, na jejímž lidském původu se shoduje široká akademická obec, se mohou schovávat také ekonomické zájmy. Autor v tomto příspěvku skrze dlouhodobý etnografický výzkum v prostředí legálních autovrakovišť i míst, kde se s vraky automobilů nakládá nelegálně, ukazuje, jak mohou být eko-slogany pouhými slovy. Přesto nadužívanou předponu eko nebo slovo recyklace obklopuje magická aura naděje, která zakrývá fakt, že hlavním zájmem recyklace i současné podoby nakládání s odpadem je zisk subjektů podnikajících v oblasti odpadového hospodářství. Slogany se stávají pouze obalem, který o obsahu vypovídá pramálo. Chování lidí nakládajících s odpadem, v tomto případě vrakařů, se často od tvrzení eko-sloganů odlišuje. S vraky nakládají stejně jako v minulosti a pravděpodobně tomu tak bude i v budoucnu. Přesto jsou vrakoviště místy, kde lze environmentálně citlivý přístup nalézt, navíc bez politické intervence zákonodárců, jelikož nabízejí alternativu k očekávanému a vyžadovanému chování současného konzumenta. Za zdroj environmentální citlivosti bývá považován zodpovědný život šetrný k okolnímu prostředí. Autor však nabízí pohled, kdy se environmentální citlivost stává vedlejším produktem touhy po zisku.

 

pondělí 7. 9. 2020, 14.00

Velká zasedací místnost Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Veveří 97

602 00 Brno

vchod z ul. Veveří, 5. patro

Pdf ke stažení.

 

Další prezentace v rámci série:

Michal Šípoš: Remaking a world in the face of protracted precariousness: Gendered subjectivities of Chechen war refugees in eastern Poland

po 5. 10., 14.00, Praha

Aleš Smrčka: Současné  formy tradiční dopravy střední Evropy v kontextu problematiky nehmotného kulturního dědictví

po 2. 11., 14.00, Brno

Matěj Kratochvíl: Hudba a tanec na mapách

po 7. 12., 14.00, Praha

 

Ke stažení.