Zahlavi

Daniel Sosna: Od každodenní etiky k morální ekonomice: neformální aktivity českých skládkařů

Daniel Sosna: Od každodenní etiky k morální ekonomice: neformální aktivity českých skládkařů

19. 03. 2019

Seminář Etnologického ústavu AV ČR, úterý 26. 3., 10.00 zasedací místnost Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. Veveří 97 602 00 Brno vchod z ul. Resslova, 2. patro

Abstrakt: Prezentace se bude točit okolo dvou centrálních otázek. První otázkou je, proč má vůbec smysl studovat odpad optikou společenských a humanitních oborů. V první fázi autor přiblíží výzkum zbavování se věcí, který lze konceptuálně uchopit jako dveře otevírající rozličné cesty transformace hodnoty spíše než konečné řešení zaručující mizení nechtěného. Autor bude argumentovat, že studium zbavování se věcí přináší specifickou reflexi sociálního života, která významně doplňuje nebo dokonce přehodnocuje klasické studium produkce, distribuce nebo konzumace. Druhá otázka rozvíjí prvotní argument o významu odpadu a pomocí etnografického výzkumu aktérů odpadového hospodářství otevírá jeden z klasických problémů sociální teorie: vztah mezi ekonomikou a morálkou. Jakou roli hraje morálka v péči o zdroje a jak jejich vzájemný vztah máme konceptualizovat, analyzovat a interpretovat? Autor bude argumentovat, že řešením není důraz buď na abstraktní koncepty a hodnoty morální ekonomiky à la James Scott nebo naopak na situační rovinu jednání, která se v posledních letech prosazuje pod nálepkou každodenní etika. Na příkladu neformálních aktivit zaměstnanců skládky komunálního odpadu bude autor demonstrovat, že morální ekonomika a každodenní etika se navzájem konstituují.