Zahlavi

Diskuzní fórum ke krajanské problematice

Diskuzní fórum ke krajanské problematice

10. 11. 2021

Na webu www.cestikrajane.cz 

V rámci projektu s názvem Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky, který je financován Technologickou agenturou ČR, na kterém se podílí řešitelské konsorcium složené ze zástupců tří organizací (Tým Geomigrace spadající pod Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy (řešitelé doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D., a kol.) se spolupracovníky z CZexpats in Science, z. s. (Olga Löblová, PhD. a kol.),  Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (řešitelé Mgr. Veronika Beranská, Ph.D., a doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.) a Národní ústav pro výzkum inovativních technologií, z. ú. (NUVIT) (Mgr. Kateřina Zachová a kol.)), bylo spuštěno na stránkách www.cestikrajane.cz diskuzní fórum, kde mohou krajané, ale i ostatní zájemci z řad laické a odborné veřejnosti sdílet a diskutovat tuto problematiku.

Hlavním cílem projektu je zanalyzovat potřeby krajanů a Čechů žijících v zahraničí a vytvořit tak základ pro budoucí systematičtější návratovou politiku státu a dále také analyzovat přínosy udržení vazeb těchto osob na Českou republiku (obhajoba a podpora českých zájmů v zahraničí).

Webový portál a diskuzní fórum jsou jedním z dílčích aplikovaných výstupů a zároveň výzkumný nástroj tohoto projektu a poslouží k vyhodnocení názorové hladiny a potřeb krajanů.