Zahlavi

„Divoké devadesátky“ ve filmu.

„Divoké devadesátky“ ve filmu.

15. 11. 2021

Ke kulturním dějinám ekonomické transformace v Česku, na Slovensku a v Polsku. Veronika Pehe vystoupí ve čtvrtek 25. listopadu 2021 od 17:00 hod.

Česká asociace pro sociální antropologii

a

Česká sociologická společnost

ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v. v. i.


Vás srdečně zvou na 186. Gellnerovský seminář konaný


ve čtvrtek 25. listopadu 2021 od 17:00 hod. v prostorách Etnologického ústavu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1, 5. patro.


Vystoupí


Veronika Pehe (ÚSD AV ČR, v. v. i.)


s přednáškou


„Divoké devadesátky“ ve filmu. Ke kulturním dějinám ekonomické transformace v Česku, na Slovensku a v Polsku

Odkaz pro připojení přes Zoom.

Abstrakt: Východiskem této přednášky je, že populární kultura sehrála důležitou roli ve formování veřejného povědomí o tom, co je demokracie a kapitalismus po roce 1989. Zaměří se tak na české, slovenské a polské filmové obrazy transformace z 90. let a ukáže, že komerční kinematografie může být relevantním historickým pramenem pro zkoumání představ, mýtů, stereotypů a kulturních praktik spojených s nástupem volného trhu a jeho doprovodnými společenskými fenomény, jako byly privatizace, soukromé podnikání, ale také hospodářská kriminalita, rozvoj kuplířství či trh s drogami. Přednáška ukáže, že zatímco se polská kinematografie soustředila na didaktické poselství o podnikavosti a osobní iniciativě v souladu s dobovým heslem „vzít věci do vlastních rukou“, česká kinematografie nabízela ambivalentnější obrazy, vypovídající o pocitech překvapení, bezmoci či neschopnosti při setkání s volným trhem; slovenská kinematografie pak představuje obraz někde mezi těmito dvěma póly. Abychom porozuměli těmto rozdílným zobrazením zkušeností a očekávání pojících se s transformací, musíme se podívat na delší hospodářské dějiny Československa a Polska a různé hodnotové asociace spojené se soukromým podnikáním za státního socialismu, jakož i na podmínky filmové produkce v těchto zemích. Popkulturní sdělení o náhlých změnách po roce 1989 jsou zakotvena v kulturních i ekonomických kontinuitách, které nám kinematografie tohoto období výmluvně ilustruje.


Veronika Pehe působí jako vědecká pracovnice na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, kde je držitelkou Marie Skłodowska-Curie Fellowship. Ve své práci se zaměřuje na kulturní dějiny střední Evropy, dějiny postsocialistických transformací, kulturní paměť a paměťovou politiku. Je autorkou knihy Velvet Retro: Postsocialist Nostalgia and the Politics of Heroism in Czech Popular Culture (BerghahnBooks, 2020).