Zahlavi

Etnologický ústav získal standardní výzkumný grant od Grantové Agentury ČR

Etnologický ústav získal standardní výzkumný grant od Grantové Agentury ČR

27. 11. 2019

"Odpadový režim na křižovatce: Divergentní trajektorie věcí, aut a elektroniky"

Badatel etnologického ústavu Daniel Sosna (oddělení ekologické antropologie) uspěl v soutěži standardních grantových žádostí s projektem "Odpadový režim na křižovatce: Divergentní trajektorie věcí, aut a elektroniky". Cílem výzkumu je přispět k porozumění odpadu jako nedílné součásti sociálního života prostřednictvím zaměření na variabilitu a napětí uvnitř současného odpadového režimu vztahujícího se k České republice v kontextu odklonu od skládkování směrem k recyklaci a spalování. Projekt je postaven na etnografickém výzkumu mapujícím divergentní trajektorie odpadu okolo tří rozdílných analytických os: 1. skládkování a spalování komunálního odpadu, 2. zpracování automobilových vraků a 3. zpracování elektroodpadu.