Zahlavi

Hudba, tanec a antropologie města

Hudba, tanec a antropologie města

19. 09. 2022

Etnomuzikologický a etnochoreologický seminář se koná 23. 11. 2022. Uzávěrka návrhů 30. září.

Strategie AV21 – program Město jako laboratoř změny

 

Srdečně zveme na

5. etnomuzikologický a etnochoreologický seminář

„Hudba, tanec a antropologie města“

který pořádá

oddělení etnomuzikologie a etnochoreologie Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

ve spolupráci s FHS UK

 

23. 11. 2022

v prostorách EÚ AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1

 

Etnomuzikologický a etnochochoreologický seminář volně navazuje na předchozí akce tohoto typu pořádané od počátku třetího milénia na půdě Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Jeho smyslem je podpořit na domácí výzkumné půdě diskurz, který by reflektoval proměny paradigmatu obou spřízněných disciplín v mezinárodním badatelském kontextu. Impulzem je tentokrát realizace Strategie AV21 Akademie věd České republiky v programu Město jako laboratoř změny. Předmětem našeho zájmu jsou zde městské festivity, v nichž se hudebně taneční projev stává součástí tzv. rituálního jazyka schopného přenášet společně sdílené symboly do roviny veřejné komunikace. Sledovány jsou zejména takové události, které si vypůjčují prvky venkovských tradičních lidových slavností a manipulují s jejich formou a obsahem v novém sociokulturním kontextu města, či svou koncepcí napomáhají utváření identity místa. Tato problematika je zároveň rozvíjena v souladu s ontologickou proměnou urbánní antropologie, která v současné době zahrnuje široké spektrum problémových okruhů. Kromě tradičních výzkumných témat, jako jsou migrace z vesnice do města, způsoby adaptace lidí na život v městském prostředí a městské problémy spjaté s kriminalitoukulturou chudoby a multikulturními vztahy, antropologové města dnes ve stále větší míře studují vliv městských podmínek na kulturní pluralitu a sociální stratifikaci, institucionalizované nebo fluidní městské sociální sítě, funkce rodiny a příbuzenství v městském prostředí, využití veřejného prostoru města, genderové vztahy apod. Smyslem v pořadí již pátého Etnomuzikologického a etnochoreologického semináře bude prohloubit  zaměření urbánní antropologie o možnosti výzkumu s důrazem na hudebně-taneční projevy, jejichž prostřednictvím lze porozumět  specifickým procesům probíhajícím v městských komunitách, sídelním vzorcům chování různých skupin městské populace a s nimi spjatému způsobu života, sociálním vztahům, konfliktům i různým formám sdílení.

Vítáme příspěvky, které přispějí k rozvíjení tohoto paradigmatu, jejich rozsah by neměl přesáhnout 20 minut, následovat bude diskuse. Jako hlavní diskutující přijala pozvání francouzská antropoložka Marie Pierre Gibert, jednání proto bude probíhat v anglickém jazyce.

Marie Pierre Gibert

Profesorka sociální antropologie na Université Lumière-Lyon 2; členka l'UMR 5600-EVS Environnement-Ville-Société (http://umr5600.ish-lyon.cnrs.fr/), a LabEx IMU-Intelligences des Mondes Urbains (http://imu.universite-lyon.fr/); zkoumá roli tance při konstruování identit v kontextu národního stát (Izrael); nadnárodní sítě hudebníků mezi Afrikou a Evropou; využití tanečních a hudebních praktik a kontexty nacionalismu, nadnárodní mobility, kolektivní mobilizace a turizmu, otázky pracovních a profesních identit.

 

Anglické názvy a abstrakty svých příspěvků (max. 300 slov) zašlete prosím do 30. září 2022 na adresu:

stavelova@eu.cas.cz

 

Těšíme se na vaši účast!