Zahlavi

Jaroslav Otčenášek (Ed.): České lidové pohádky I. Zvířecí pohádky a bajky

Jaroslav Otčenášek (Ed.): České lidové pohádky I. Zvířecí pohádky a bajky

24. 05. 2019

Nová kniha představuje lidové pohádky i s odborným komentářem.

Nakladatelství Vyšehrad ve spolupráci s prodejnou knih Academia připravily slavnostní prezentaci nové publikace pracovníka Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Jaroslava Otčenáška České lidové pohádky, svazek první, Zvířecí pohádky a bajky.
Slavnostní křest publikace proběhl 23. 5. od 17:00 v kavárně knihkupectví nakl. Academia Akademie věd, Václavské náměstí 34, Praha 1.
Tato publikace je zahájením rozsáhlé, devítisvazkové edice všech dostupných textů lidových pohádek a humorek z dnešního území ČR včetně příběhů českých Němců a Romů. Dále jsou sem zařazeny i podání českých emigrantů z rumunského Banátu a býv. Pruského Slezska. Konkrétní pohádkové texty jsou řazeny podle mezinárodní systematizace pohádkových syžetů Aarne-Thompson-Uther (ATU) a doplněny informacemi o vypravěčích, době a místu zaznamenání a také odborným komentářem. Kniha jak tak použitelná jak pro rodiče s dětmi jako zdroj zábavy, tak pro odborné i laické zájemce o slovesný folklor.
Publikace je ve volném prodeji již od začátku května t. r.

Nakl. Vyšehrad (člen skupiny Albatros Media, a. s.)
Na Pankráci 30/1618
140 00 Praha 4

kontakt: PhDr. Jaroslav Otčenášek, PhD. - editor
e-mail: jotcenasek@yahoo.com
mobil: +420 603412598