Zahlavi

Konference: Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

Konference: Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

09. 12. 2018

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci/workshop výzkumného projektu TAČR ÉTA, která proběhne v pátek 7. 12. 2018

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci/workshop výzkumného projektu TAČR ÉTA na téma „ Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny“, která proběhne v pátek 7. 12. 2018 od 8:30 do 17:00 na České zemědělské univerzitě v Praze, Kruhová hala (RKUI) - Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol. 
Co je to agrolesnictví – přestavení agrolesnictví v ČR a Evropě, Ekologické aspekty pěstování dřevin na zemědělských pozemcích, Historie a současnost stromů na zemědělských pozemcích, Zkušenosti s agrolesnictvím z praxe v ČR, Právní a administrativní východiska pěstování dřevin na zemědělských pozemcích, Tematické workshopy 
Konferenci/workshop pořádá: Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Mendelova univerzita v Brně, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Asociace soukromého zemědělství České republiky, Český Spolek pro Agrolesnictví.

http://agrolesnictvi.cz/

Pozvánka