Zahlavi

Konference Předindustriální technické provozy jako kulturní dědictví a poselství pro současný svět

Konference Předindustriální technické provozy jako kulturní dědictví a poselství pro současný svět

22. 11. 2022

Pozvánka na konferenci v Rožnově pod Radhoštěm.

A 25438Zveme Vás na konferenci Předindustriální technické provozy jako kulturní dědictví a poselství pro současný svět. Konferenci pořádá EÚ AV ČR a ÚEE FF MU v prostorách Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24. -25. 11. 2022.

Součástí konference bude i exkurze po vybraných technických provozech regionu.

 

Program konference (PDF):

Registrace: 11:30-12:00

12:00 Zahájení konference a přivítání účastníků (Přemysl Mácha, Etnologický ústav AV ČR, a Daniel Drápala, Masarykova univerzita)

Panel č. 1 – Předindustriální technické objekty jako téma a předmět ochrany

12:20 Venkovské technické objekty – terminologie, technologické vybavení, technologie, stavební podoba (Radim Urbánek, Městské muzeum v Ústí nad Orlicí)

12:40 10 let databáze www.vodnimlyny.cz (Rudolf Šimek, Podbrdské muzeum)

Přestávka: 13:00-13:20

 

Panel č. 2 – Předindustriální technické provozy v regionálním pohledu

13:20 Vodné píly a mlyny na území okresu Čadca (Martin Dominik Hrtus, ČVUT)

13:40 Preindustriální provozy na Rožmitálsku (Rudolf Šimek, Podbrdské muzeum)

14:00 Možnosti památkové ochrany zaniklé protoindustriální krajiny česko-rakouského pomezí (Magdalena Baramová, ČVUT)

Přestávka: 14:20-14:40

 

Panel č. 3 – Předindustriální technické a výrobní objekty na Rožnovsku a Horním Vsacku

15:00 Předindustriální technické provozy bývalého panství Rožnov (Přemysl Mácha a Lenka Tlapáková, EÚ AV ČR)

15:20 Přínosy mezioborové spolupráce při výzkumu předindustriálních technických provozů na příkladu pálení dřevěného uhlí (Jitka Petřeková, Radim Červenka, EÚ AV ČR, Samuel Španihel, Muzeum regionu Valašsko)

15:40 Sušírny ovoce na Horním Vsacku – minulost, přítomnost, budoucnost (Ivana Spitzer Ostřanská, Muzeum regionu Valašsko)

16:00 Stopy lidského umu ve jménech míst obce Hutisko-Solanec (Jonatan Kolegar, Masarykova univerzita)

Přestávka: 16:20-16:40

 

Panel č. 4 – Ochrana předindustriálních technických provozů očima provozovatelů muzeí v přírodě

16:40 Technické stavby v MVS Vysoký Chlumec (Lubomír Procházka, Hornické muzeum Příbram)

17:00 Záchrana mlýniště Týniště č.p.28 (Tomáš Ledvinka)

17:20 Záchrana objektů lidové architektury ve Skanzenu Studzionki (Wójtek a Natalia Mulet, Skanzen Studzionki)

17:40 Záchrana vodních provozů v Kvačianské dolině (Martin Petráš, Vodné mlyny Oblazy)

18:00 Diskuze a zakončení konference

 

Konference je výstupem projektu Stopy lidského umu (DG20P02OVV004, 2020–2022, www.stopyumu.cz) podpořenéhoProgramem Ministerstva kultury ČR na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).