Zahlavi

Nové číslo Historické demografie

Nové číslo Historické demografie

12. 06. 2019

Vyšlo nové číslo časopisu Historická demografie.

Obsah:

Karolina Wagnerová: Náhled do historického vývoje sčítání lidu na území Německa, Rakouska a Švýcarska

Klára Andresová: Ženy a děti ve vojenských táborech třicetileté války

Mateusz Wyżga: Venkovští imigranti v Krakově v 16. a 17. století ve světle trestněprávních pramenů

Hanka Tlamsová – Václav Černý: Okolnosti uzavírání sňatků „světských“ osob od konce 18. Do první třetiny 20. Století

Zdeňka Stoklásková: Stát namísto rodiny. Státní sirotčí péče a dobročinnost

Martina Halířová: Příčiny delikvence a proměny konstruktu delikventního dítěte od konce 19. století do první poloviny 20. století

 

Dostupné zde.