Zahlavi

Pavel Horák: Od Falešného náboženství k novopohanství: analýza vlivu křesťanství na konceptualizaci a charakter novopohanství

Pavel Horák: Od Falešného náboženství k novopohanství: analýza vlivu křesťanství na konceptualizaci a charakter novopohanství

21. 10. 2019

Seminář Etnologického ústavu

pondělí 4. listopadu 2019, 14:00 – 15:30

Zasedací místnost Etnologického ústavu AV ČR, Na Florenci 3, 5. patro

Novopohanství je dynamicky rostoucí nové náboženské hnutí, jehož stoupenci se navrací k předkřesťanským tradicím zejména Keltů, Germánů a Slovanů. Tyto tradice se snaží obnovit a rekonstruovat je jako náboženství pro současnou dobu nabízející alternativu k zavedeným církvím a společnostem. Je ale možné obnovit předkřesťanské tradice po více než tisícileté propasti mezi dneškem a minulostí? A co vzniká, když se lidé ve 21. století rozhodnout takovéto tradice obnovovat? V průběhu semináře stručně nastíním historii a hlavní směry novopohanství, způsoby bádání o něm a situaci v České republice. Dále představím výsledky svého výzkumu vlivu křesťanství na současné novopohanství, založené jak na terénním výzkumu, tak i na analýze konceptualizace pohanství v evropském myšlení od antiky až po současnost. Budu argumentovat, že novopohanství svou podstatou připomíná spíše křesťanství (náboženství), než jakékoli předkřesťanské tradice. Koncept pohanství hrál důležitou úlohu v intelektuálních dějinách Evropy od rané církve až do poloviny minulého století a obrovským způsobem ovlivnil nejenom to, jakým způsobem vnímáme svou minulost, ale i jaký obraz naší „pohanské minulosti“ vzniká v moderní době právě prostřednictvím novopohanství. V závěrečné části semináře představím můj současný projekt: „Hledání primitivního náboženství/pohanství v rané české etnologii“.