Zahlavi

Provoz knihoven a dokumentačních sbírek EÚ AV ČR, v.v.i.

Provoz knihoven a dokumentačních sbírek EÚ AV ČR, v.v.i.

28. 06. 2021

Aktuální pravidla fungování

Na základě příkazu ředitele Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. 8/2021 bude provoz knihoven a badatelen EÚ zajištěn ve standardním režimu, vč. možnosti prezenčního studia, a to při zohlednění doporučení KNAV, Ústřední knihovnické rady a MKČR – za dodržení hygienických pravidel – po celou dobu pobytu v knihovně je třeba mít nasazený respirátor (případně jinou ochranu, která je v souladu s aktuálními vládními nařízeními) a dodržovat sociální distanci 2 metry. Před vstupem si prosím vydezinfikujte ruce. - Pro výpůjčky knih i studium ve studovnách a badatelnách je nutná předchozí písemná  (emailová) domluva se zodpovědnými pracovníky SVI. Pro potřeby zaměstnanců EÚ budou veškeré služby knihoven, studoven a badatelen EÚ zachovány v plném rozsahu. Pro využití těchto služeb je ovšem také  nutná předchozí domluva se zodpovědnými pracovníky SVI.

V případě zájmu nás kontaktujte:

Knihovna Praha:                   kopalova@eu.cas.cz

                                            motyckova@eu.cas.cz

Dokumentační sbírky:           gurecka@eu.cas.cz

Knihovna Brno:                     zoufala@eu.cas.cz

V případě zvláštní potřeby kontaktujte vedoucí oddělení: gergelova@eu.cas.cz