Zahlavi

Semináře Etnologického ústavu AV ČR

Semináře Etnologického ústavu AV ČR

11. 03. 2019

Série seminářů o aktuálním výzkumu s pracovníky Etnologického ústavu AV ČR v roce 2019.

Přemysl Mácha:

Krajina, jazyk, identita

po 4. 3., 14.00, Praha

Daniel Sosna:

Od každodenní etiky k morální ekonomice: neformální aktivity českých skládkařů

út 26. 3., 10.00, Brno

Markéta Slavková:

Vaření a stolování za časů války a míru: Válečné a poválečné stravování v Srebrenici (BaH)

po 6. 5., 14.00, Praha

Paul G. Keil:

Piggers, pigdogs, and other pig- relations: a study of Australian hunting cultures at the feral pig-human interface

po 3. 6., 14.00, Praha

Eva Šipöczová:

Karma je zdarma! Možnosti výskumu prozaickej slovesnosti v postfaktickej dobe

po 9. 9., 14.00, Praha

Filip Herza:

„Dnešní věda vyžaduje širokého rozhledu světového, který lze jen nabíti cestami a výpravami do různých končin světa”. Podkarpatská Rus a transnacionální dějiny vědění v meziválečném Československu

po 14. 10., 14.00, Brno

Olga Nešporová:

Proměny pohřebního ritu v Čechách a na Moravě v průběhu 20. století

po 4. 11., 14.00, Praha

Zita Skořepová:

Hudba a identita: Vídeňští Češi v 21. století z etnomuzikologické perspektivy

po 2. 12., 14.00, Brno