Zahlavi

Thrift and Its Paradoxes: From Domestic to Political Economy

Thrift and Its Paradoxes: From Domestic to Political Economy

18. 04. 2022

Nová kniha, jejímž spolueditorem je Daniel Sosna.

V nakladatelství Berghahn vyšla kniha ‘Thrift and Its Paradoxes: From Domestic to Political Economy’, kterou editovali Catherine Alexander a Daniel Sosna. Jde o poslední knihu v sérii Max Planck Studies in Anthropology and Economy editované Stephenem Gudemanem a Chrisem Hannem, který zároveň napsal doslov. Úvodní kapitola zde

Kniha v devíti kapitolách přináší etnografické studie šetrnosti z různých koutů světa. Kapitoly čtenáře zavedou například mezi jihoafrické ženy kalkulující se svými dluhy, mongolské pastevce a jejich kosmologické představy o velkorysosti, jihoamerické rolníky monitorující domácí úspory v kontextu sociálních dávek, indonéské dělníky hledající rovnováhu mezi islámskými hodnotami a tlakem kapitalismu, středoamerické vesničany vnímající specifickou temporalitu šetrnosti, středoevropské mnichy pěstující skromnost v kontextu potřeby pečovat o rozsáhlý majetek nebo zaměstnance skládek paradoxně kombinující šetrnost s plýtváním.

Šetrnost je zásadní téma nejen v turbulentních časech války na Ukrajině, dramatického zvyšování cen komodit nebo klimatické nejistoty. Šetrnost odráží prastarý ideál soběstačnosti domácností, který kontrastuje s marnotratným životem a na současnost zaměřenou logikou kapitalismu. Šetrnost ale přesahuje úroveň domácností a již dávno operuje v prostředí státních nebo nadnárodních organizací, kde je mobilizována k ospravedlnění škrtů. Prostřednictvím vhledu do rozličných etnografických kontextů tato kniha zkoumá, jak jsou praxe a morální představy o šetrnosti provázány s úsporností, zadlužením, ale také blahobytem, plýtváním nebo velkorysostí napříč různými společenskými, geografickými a časovými měřítky.