Zahlavi

Ukrajina+

Ukrajina+

02. 06. 2022

Etnologický ústav AVČR zřizuje výzkumný cluster

Etnologický ústav aktuálně zřizuje nový tematický cluster, sdružující výzkumníky a výzkumnice, kteří se věnují problematice Ukrajiny a dalších zemí východní Evropy. Cílem aktivity je vzájemná podpora a rozvíjení výzkumných projektů napříč různými ústavy AV ČR i ve spolupráci domácích a zahraničních institucí.

Výzkum Ukrajiny, Ruska a sousedících zemí má na Etnologickém ústavu AVČR dlouhou kontinuitu, sahající až ke klasickému národopisu 19. století. Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV (předchůdce dnešního Etnologického ústavu) realizoval řadu výzkumů, věnovaných českým menšinám na území bývalého Sovětského svazu i jejich návratu do ČR. Značná pozornost byla a je stále věnována také pracovní migraci z Ukrajiny a dalších zemí regionu. V současnosti se věnujeme celé řadě témat souvisejících jak s historií česko-ukrajinských vztahů, tak s aktuálními výzvami na východní hranici Evropské unie. 

Webovou prezentaci s přehledem aktivit výzkumného clusteru Ukraine+ lze navštívit na adrese: http://www.eu.avcr.cz/cs/ukrajina/