Zahlavi

Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích

Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích

10. 09. 2019

Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí spolu s odbornými partnery

Akademií věd České republiky, zastoupené Etnologickým ústavem AV ČR Praha a Ministerstvem zahraničních věcí ČR,

zvou ke kulatému stolu na téma

7. října 2019, od 10.00 do 14.00 v Zeleném salonku Kolovratského paláce

 

 

 

Program:

 • Tomáš Czernin, předseda Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí: Zahájení a úvodní slovo
 • Tomáš Grulich, emeritní předseda Komise pro krajany a člen Konzultativní rady Komise pro krajany: 30 let upozaďovaného úsilí o nový vztah ČR k diaspoře
 • Jiří Krátký, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR: Krajané z pohledu MZV
 • Claude Baláž, Združenie nezávislých expertov Bratislava: Česko-slovenská spolupráce na téma krajané
 • Stanislav Brouček, EÚ AV ČR Praha: Tematické zaměření kulatého stolu a následné konference v roce 2020
 • Ivan Dubovický, MZV ČR Praha: Krajané a česko-americké vztahy
 • Ivo Barteček, FF UP Olomouc: Krajané a česko-chorvatské vztahy
 • Marek Jakoubek, FF UK Praha: Krajané a česko-bulharské vztahy
 • Stanislav Brouček, EÚ AV ČR Praha: Krajané a česko-francouzské vztahy
 • Petr Lozoviuk, FF ZČU Plzeň: Němci v zahraničí a Německo
 • Diskuse
 • Teze pro stejnojmennou konferenci pořádanou roku 2020 v režii Stálé   komise pro krajany, EÚ AV ČR a MZV ČR

     Čas pro vstupní příspěvky: 15 minut.

Příchod do Kolovratského paláce je z Valdštejnské ulice (stanice metra Malostranská). Při příchodu do recepce budete vyzváni k předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu a budete muset projít bezpečností prohlídkou.

Přihlášky na kulatý stůl, prosím, zasílejte na adresu Bronislavy Vackové, tajemnice Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, vackovab@senat.cz do 15. září 2019. Telefonické spojení na tajemnici je +420 257 072 794 nebo +420 602 232 129. Po obdržení přihlášky vám bude zasláno potvrzení o přijetí. Počet míst v salonku je limitován.

Pozvánka ke stažení.