Zahlavi

Uzavření knihovny

Uzavření knihovny

05. 08. 2020

Dne 10.8.2020 bude knihovna Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i.
(Na Florenci 3, Praha) z důvodu dovolené zavřená.