Zahlavi

Vaření a stolování za časů války a míru: Válečné a poválečné stravování v Srebrenici

Vaření a stolování za časů války a míru: Válečné a poválečné stravování v Srebrenici

24. 04. 2019

Markéta Slavková představí svůj výzkum.

pondělí 6. 5., 14.00
zasedací místnost Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Na Florenci 3, Praha 1, 5. patro

Prezentace otevírá téma jídla v rámci ozbrojeného konfliktu. Ptá se, co se děje se sociálním aktérem a jeho „každodenním chlebem“ za podmínek extrémního hladu a všeobecného materiálního nedostatku. Tuto otázku rozebírám na příkladu válečného a poválečného stravování v Srebrenici a Sarajevu, přičemž se zaměřuji zejména na problematiku každodenního obstarávání potravy v době válečného kontextu v BaH v letech 1992–1995 a v době poválečné rekonstrukce. Rozvíjím tezi, že schopnost improvizace a znalost okolního přírodního prostředí v době krize zvyšuje šance jedince na přežití. Dále pak argumentuji, že v určitých situacích jídlo může být použito jako nástroj moci a sociální exkluze. Cílem příspěvku je ilustrovat tyto fenomény na základě etnografických dat z dlouhodobého terénního výzkumu, přičemž bych ráda zdůraznila metody vizuální antropologie jako významnou formu reprezentace výzkumných dat.
pondělí 6. 5., 14.00
zasedací místnost Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Na Florenci 3, Praha 1
5. patro