Zahlavi

Výběrové řízení na pozici postdoktorand

Výběrové řízení na pozici postdoktorand

24. 07. 2019

Uzávěrka 2. 9. 2019

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR“. Výběr uchazečů proběhne ve dvou kolech. V prvním kole vybere ústav vhodné kandidáty, konečné rozhodnutí pak učiní Akademická rada AV ČR. Předpokládaný nástup je 1. 1. 2020, trvání pracovní smlouvy 1 nebo 2 roky.

V prvním kole mohou být vybraní kandidáti pozváni k osobnímu pohovoru, v druhém kole budou posuzovány pouze písemné podklady.

Uchazeč musí být v době podání přihlášky do výběrového řízení držitelem titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu, maximálně 2 roky po obhájení takového titulu. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat (v jednom PDF dokumentu):

- strukturovaný životopis kandidáta a doložení jeho vědeckých, případně organizačních a dalších schopností

- seznam publikovaných prací

- název, náplň a rámcový pracovní program postdoktorského projektu, na kterém bude kandidát pracovat (projekt může být rozvržen do jednoho či dvou let), vč. uvedení předpokládaných výstupů (maximální rozsah 4500 znaků vč. mezer)

- motivační dopis

Uvedené podklady zašlete elektronicky do 2. 9. 2019 s označením předmětu zprávy PostDoc – PPLZ na adresu: office@eu.cas.cz