Zahlavi

Výběrové řízení na pozici postdoktorand

Výběrové řízení na pozici postdoktorand

21. 07. 2020

Uzávěrka 4. 9. 2020 ve 12:00

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR“. Výběr uchazečů proběhne ve dvou kolech. V prvním kole vybere ústav vhodné kandidáty, konečné rozhodnutí pak učiní Akademická rada AV ČR. Předpokládaný nástup je 1. 1. 2021, trvání pracovní smlouvy 1 nebo 2 roky. Od vybraných uchazečů bude během jejich pobytu v ústavu požadována publikace odborných textů a podíl na všech činnostech ústavu (interní semináře, konference a další akce).

V prvním kole mohou být vybraní kandidáti pozváni k osobnímu pohovoru, v druhém kole budou posuzovány pouze písemné podklady. Etnologický ústav si vyhrazuje právo toto pracovní místo neobsadit.

Uchazeč musí být v době podání přihlášky do výběrového řízení držitelem titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu, maximálně 2 roky po obhájení takového titulu. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené. Nezapočítává se rovněž doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, přičemž maximální časový odstup mezi obhajobou titulu a podáním žádosti může být v takovém případě 4 roky.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat (v jednom PDF dokumentu):

- strukturovaný životopis kandidáta a doložení jeho vědeckých, případně organizačních a dalších schopností

- seznam publikovaných prací

- název, náplň a rámcový pracovní program postdoktorského projektu, na kterém bude kandidát pracovat (projekt může být rozvržen do jednoho či dvou let), vč. uvedení předpokládaných výstupů (maximální rozsah 4500 znaků vč. mezer)

- motivační dopis

Uvedené podklady zašlete elektronicky do 4. 9. 2020 do 12:00 s označením předmětu zprávy PostDoc – PPLZ na adresu: office@eu.cas.cz

Pdf ke stažení.