Zahlavi

Oddělení etnických studií

Oddělení etnických studií

Oddělení etnických studií svou činnost zaměřuje na komparativní studium kultur a společenských jevů v českém i globálním kontextu. Tým pracovníků oddělení vychází ve svých výzkumných studiích z přístupů etnologie a sociální a kulturní antropologie, přičemž využívá kombinace tradičních a nových metodologických postupů.

Výzkumná činnost oddělení se soustřeďuje především na tématiku migračních procesů, identity a životního stylu cizineckých komunit a etnických skupin v české společnosti, jakož i na vystěhovalectví Čechů a české komunity v zahraničí. Prioritami jsou též menšiny, včetně Romů.

Oddělení dále provádí aplikovaný výzkum pro tuzemské a zahraniční instituce zabývající se problematikou migrace, azylu, pracovního trhu a sociálně vyloučených komunit.

Ve spolupráci s Ústavem etnologie Univerzity Karlovy, katedrou kulturní a sociální antropologie Univerzity Pardubice a Metropolitní Univerzitou Praha se pracovníci oddělení podílejí na přípravě výukových programů v bakalářských a magisterských studijních programech v oblasti teorie a metod kulturní a sociální antropologie, problematiky migračních procesů, antropologie Evropy a antropologie města.

Pracovníci

BERANSKÁ Veronika, Ph.D.

BROUČEK, Stanislav, PhDr., CSc.

BROŽ, Luděk, Mgr., MPhil., PhD.

SOSNA, Daniel, Ph.D.

SULITKA, Andrej, PhDr., CSc.

UHEREK, Zdeněk, doc. PhDr., CSc.

VALÁŠKOVÁ, Naďa, PhDr., CSc.

Projekty

153 Gellnerian Seminar: Mario Schmidt

Konference Making Anthropology Matter

Gellnerovský seminář prosinec 2014

Gelnerovský seminář říjen 2014

Dr Robin Gwyndaw Public Lecture and Workshop

143 Gellnerian Seminar Clarence C. Gravlee

Social and Cultural Change in Contemporary Central Europe (International Visegrad Fund Standard Grant)

Veřejná přednáška Pauline Lipman

Analýza uživatelů a užívání městského veřejného prostoru v Praze

Analýza Státního integračního programu pro azylanty a vytvoření návrhu koncepčních a legislativních změn tohoto programu (2011-2012)

Praha jako místo soužití národnostních menšin

Průzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje (2009-2010)

Identita a sociabilita migrantů z bývalého Sovětského svazu: následný výzkum řízených migrací s důrazem na druhou generaci (2008-2011)

Politika zaměstnanosti ve vztahu k Romům. Posouzení kvalifikačních předpokladů a dovedností Romů pro jejich uplatnění na trhu práce (2008)

Interface: Imigranti a národní integrační strategie (2007-2008)

SUS.DIV: a Network of Excellence on Sustainable Development in a Diverse World (2005-2010)

PEACE-COM (2004-2007)

Krajané ve světě (2004-2007)

Money Lending to Socially Vulnerable Members of Roma Communities (2003-2004)

Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika

Integrace azylantů a efektivita státního integračního programu (2005)

Integrace azylantů (2002)

Žadatelky o azyl a obchod s lidmi (2002)

Vzdělávací programy pro uprchlíky (2002)

Romská migrace ve střední Evropě: trendy (2000-2001)