Zahlavi

Středisko vědeckých informací

Středisko vědeckých informací

V SVI EÚ AV ČR jsou uloženy rozsáhlé soubory dokumentačních sbírek (např. fotodokumenty, fonodokumenty, výzkumné záměry, kresby, plánové dokumentace apod.). Jejich bohatá vypovídací hodnota spolu s hodnotou historickou řadí tyto sbírky k nejvýznamnějším pramenným základnám vědecké práce v oblasti národopisu na území ČR. Dokumentační sbírky, jejichž počátky sahají až do 1. poloviny 19. století, vznikaly díky organizované sběratelské činnosti a terénním výzkumům. Tyto fondy ústav dále rozšiřuje vlastními výzkumy, ale nemalá část novějších sbírek pochází také od amatérských sběratelů, z darů a samozřejmě i z nákupů.

Hlavním úkolem SVI je zajišťování informačního servisu především pracovníkům ústavu, ale i mimoústavním zájemcům. Proto pracovníci oddělení - kromě zajišťování běžných servisních služeb - věnují mimořádnou pozornost odbornému zpracovávání, a tím i zpřístupňování rozsáhlých dokumentačních i knihovních fondů.

Ceník služeb SVI   EÚ AV ČR,v. v. i.

Středisko vědeckých informací tvoří:

Dokumentační sbírky 

Fotodokumentační sbírky

Knihovna

Bibliografie

Publikační činnost pracovníků EU (ASEP, RIV)

 

Etnofolk

Portál ETNOFOLK je unikátním zdrojem informací o lidové kultuře ve střední Evropě, její ochraně a možnostech využití ve vzdělávání, turistickém ruchu i dalších oblastech, vytvářeným předními odborníky na etnologii a etnografii z České republiky, Maďarska, Slovinska a Slovenska. Přináší jak dosud nezveřejněné dokumenty, obrázky a videa z odborných archivů, které naleznete v sekci Znalostní báze, tak i informace o současném dění na poli ochrany a rozvoje bohaté lidové kultury středoevropského regionu.

 

Výběr dokumentů z osobního fondu Otakara Hostinského, 1847 – 1910

Vzniklo v rámci programu Programme blanc (BLAN), NT09_534559, Formalisme esthétique en Europe centrale/FORMESTH 2009-2012, Paris-IV Sorbonne

 

Hostinský - Karton Jedna

• 758 záznamů / digitálních kopií „ztracené“ archivní dokumentace (tzv. Karton Jedna): osobní dokumentace, korespondence, literární rukopisy
• základní orientace dle soupisu z PNP (1998)
  

Objednávky týden dopředu na mailový kontakt archivářky (marcela.suchomelova@seznam.cz).
Během měsíce července, srpna a prosince provoz omezen. Viz aktuální info.