Eva Šipöczová

Mgr. Eva Šipöczová, Ph.D.

tel.: +420 532 290 267

e-mail: esipoczova@gmail.com

 

Osobní profil

Vzdělání

Ph.D. – 2016 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (etnologie) / Faculty of Arts, Masaryk University Brno (ethnology)

doktorská práce Politická anekdota v Českej a Slovenskej republike pod vplyvom spoločenských zmien po roku 1945 / doctoral thesis Political anekdote in Czech and Slovak republics under influence of social changes after 1945

Mgr. – 2011 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (etnologie, folkloristika) / Faculty of Arts, Masaryk University Brno (ethnology and folklore study)

 

Zaměstnání

2019 – dosud Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2018 – dosud Moravská zemská knihovna

2017 – Rada mládeže Slovenska, občanské sdruženi

 

Oblasti odborného zájmu

  •         současná slovesnost, narativní kultura, new-lore, studium komiky, historická paměť / contemporary folklore, narative culture, new-lore, humor studies, historical memory

  

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE + odkaz na ASEP

Kapitoly v knihách

2014. Školní kroniky. In: Doušek, Roman: Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. Brno: Masarykova univerzita: 199–208. (spoluautorky Kuthanová, Veronika a Machová, Barbora)

 

Studie a články

2014. Reflexe vztahu venkovského učitele a lokálního společenství na pozadí událostí zaznamenaných ve školních kronikách na Moravě na přelomu 19. a 20. století. Národopisná revue 24, 2: s. 117–127. (spoluautorka Machová, Barbora)

2014. Od karikatúry po rage faces – príspevok k súčasnej vizuálnej komike. Národopisná revue 24, 1: s. 60–63.

2013. O zajkovi a medveďovi: k problematike tematického vymedzenia politickej anekdoty. Národopisná revue 23, 3: s. 197–205.

2013. Geographic information dream. Prace Etnograficzne 41, 4: s. 287–295. (spoluautorka Horáková, Anna)

2012. Online úskalia folkloristického výskumu. Antropowebzin, 3: s. 161–167.

2011. „Vláda padla!Vláda padla!Ktože novú postaví?“ Národopisná revue 21, 1: s. 60–61.