Jana Krčmářová

Mgr. Pavel Horák, Ph.D.

tel.: +420 222 828 604

e-mail: horak@eu.cas.cz

 

Osobní profil

Vzdělání

2018 Univerzita Pardubice, katedra religionistiky, Ph.D. v oboru religionistika. Dizertační práce: Křesťanské koncepty v myšlení a praxi současných novopohanů.

2013 Univerzita Pardubice, katedra religionistiky, Mgr. v oboru religionistika

2011 Univerzita Pardubice, katedra religionistiky, Bc. v oboru religionistika

 

Studijní zahraniční pobyty, stipendia

2019 (leden - květen) - The Center for History of Hermetic Philosophy and Related Currents, University of Amsterdam, Nizozemí. Post-doktorandská výzkumná stáž se zaměřením na mezikulturní výzkum magie. V rámci programu ERASMUS+.

2019 (leden - květen) – The Ritman Library and Research Institute, Amsterdam. Překladatelská činnost (aj - čj); analýza konceptualizace náboženství, magie a lidových zvyků v práci The Rivers of Life amatérského antropologa Jamese Forlonga (1824 - 1904).

2018 (říjen - prosinec) - Department for the Comparative Science of Cultures, India Platform, Ghent University, Belgie.  Post-doktorandská výzkumná stáž v programu komparativních studií kultur. V rámci programu ERASMUS+.

2017 (červen) - British Library, Londýn. V rámci Interní grantové agentury FF UPa.

2016 (únor - červen) - Department for the Comparative Science of Cultures, India Platform, Ghent University, Belgie.  Studijní stáž v programu komparativních studií kultur. V rámci programu ERASMUS+.

 

Průběh zaměstnání

2019 Postdoktorand, Etnologický ústav AV ČR v.v.i.

2016 – 2018 Externí vyučující, Katedra religionistiky, FF Univerzita Pardubice

 

Pedagogická činnost

2016 – 2018 Katedra religionistiky, FF Univerzita Pardubice

 

Oblasti odborného zájmu

dějiny náboženství, antropologie náboženství, archeologie náboženství, magie a čarodějnictví, lidové zvyky, esoterismus, nová náboženská hnutí, křesťanská teologie, teorie a metody religionistiky a kulturní/sociální antropologie

  

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

 

Kapitoly v knihách

2017. „Keltské svátky: staré tradice nebo moderní invence“ in: Hradiště Hrádek u Libochovan. Výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2013-2016). Jindřich Šteffl - Radka Hentschová (eds.). Teplice: Regionální muzeum v Teplicích. s. 111-124.

 

Studie a články

2017. “The Image of Paganism in the British Romanticism”. Pomegranate: The International  Journal of Pagan Studies vol. 19, no. 2. pp. 141-65. https://doi.org/10.1558/pome.34524.

2016. „The Image of Paganism in the Age of Reason: From Idolatry towards a Secular Concept of Polytheism". Pomegranate: The International Journal of Pagan Studies vol. 18, no. 2. pp. 125–49. doi:10.1558/pome.v18i2.31664.

2014. “Vliv novodobého hermetismu na novopohanství,” Theologická revue, 2014, vol. 85, no. 3, s. 384 - 400. ISSN: 1211-7617.

2013. „Společenství Cesty Síly: Jediismus v České republice,“ Lidé města/Urban  People, 15, 1/2013, s. 49 – 64. 

 

Ostatní významné aktivity

CASR Česká společnost pro religionistiku (od 2010)

ESSWE The European Society for the Study of Western Esotericism (od 2015)

CASA Česká asociace pro sociální antropologii (od 2019)