Lenka Doležalová

Lenka DoležalováLenka Doležalová

tel.: (+420) 532 290 277

e-mail: lene.dolezalova@gmail.com

Osobní profil

Vzdělání

  • 2003–2007 VOŠ a SOŠ informačních a knihovnických služeb, Brno

obor Knihovnické a informační systémy a služby – zaměření Zpracování informací

-          úspěšně ukončeno maturitní zkouškou

Zaměstnání:

2018 – dosud Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno

   knihovnice a informační pracovnice

2014 – 2017 NESEHNUTÍ, spolek

2013 – 2014 MOTORHIT GROUP s.r.o.

2012 – 2012 Moravská zemská knihovna

2011 – 2012 SOVA NET, s.r.o.

2009 – 2011 NESEHNUTÍ, o.s.

2007 – 2009 Brněnské kulturní centrum, p.o.

 

Oblasti odborného zájmu:

knihovnictví, informační věda, informační bezpečnost, SEO/SEM

 

Současné projekty:

Lidové písně a tance českých zemí - digitální systém pro zpřístupnění a záchranu /

Folksongs and Folkdances of Czech Lands – Digital System for Presentation and

Preservation (NAKI DG18P02OVV053, 2018–2022) – člen řešitelského týmu /

member of the project team

 

RETROKON – Národní program retrospektivní konverze katalogů v ČR (VISK 5)

Retrospektivní konverze lístkového katalogu knihovny Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno – závěrečná fáze – hlavní řešitel