Michal Šípoš

Mgr. Michal ŠÍPOŠ, PhD.

tel.: +420 222 828 607

e-mail: Michal.Sipos@gmail.com

 

Osobní profil

Vzdělání

2016      Doktor filozofie (PhD.). Goldsmiths, Londýnská univerzita, Oddělení antropologie

Název disertační práce: War, Asylum, and Everyday Life: The Experiences of Chechen and Ingush Refugees in Poland.

2004       Magisterský titul (Mgr.). Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta, Katedra etnologie a kulturní antropologie

 

Stipendia

2009       Marie Curie SocAnth Inter-Laboratory Visitor Short-Term Fellowship, Institut Maxe Plancka pro sociální antropologii, Halle, Německo

2006      Marie Curie SocAnth Doctoral Fellowship, Goldsmiths, Londýnská univerzita, Anglie

2005      European Doctorate: Social History of Europe and the Mediterranean Fellowship,         Univerzita v Groningenu, Nizozemsko

 

Letní školy

2016       Válka a násilí v socialistických a postsocialistických společnostech. Mezinárodní sociálnovedná letní škola na Ukrajině

2005       Transnacionální pohyby, struktury, činitelé a představy o rozvoji. Středoevropská univerzita v Budapešti.

 

Zaměstnání

2017 –                 Postdoktorand. Česká akademie věd, Ústav etnologie

2016 –                  Hostující výzkumný pracovník. Goldsmiths, Londýnská univerzita

2013 – 2015        Projektový manažer. Mladí vědci Slovenska o.z.

2011 – 2013         Lektor a výzkumník. Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta sociálních a ekonomických věd

2009 – 2010         Hostující lektor. Goldsmiths, Londýnská univerzita

 

Pedagogická činnost

2011 – 2013         Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta sociálních a ekonomických věd, Ústav sociální antropologie

                                Ekonomická antropologie, Politická antropologie, Antropologie násilí, Výzkumný semiár

2009 – 2010        Goldsmiths, Londýnská univerzita, Oddělení antropologie

Antropologie socialismu a postsocializmu, Politická a ekonomická antropologie

 

Oblasti odborného zájmu

antropologie násilí, uprchlické studia, politická antropologie, etika a metodologie antropologického výzkumu                

 

Současné projekty

Ilegalita a deportabilita migrantů ve střední Evropě. Strategie AV21, Globální konfliktz a lokální souvislosti

Migrace a náboženství: Minulost a současnost v zemích V4. Visegradský grant

 

Kapitoly v knihách

2006. Kto je a kto nie je utečenec? Niekoľko poznámok k teoretickým východiskám anthropologického štúdia v prostredí utečencov. In: Paríková, M. (ed.): Diferenciačné procesy lokálnych spoločenstiev na Slovensku po roku 1989.Bratislava: Stimul: 49–60.

 

Studie a články

oooo. European border regime and manifestations of everyday resistance: Chechen refugees in Eastern Poland. Forthcoming.

2017. Informal practices and the street-level construction of migrant deportability: Chechen refugees and local authorities in Polish accommodation centres for asylum seekers. Journal of Ethnic and Migration Studies. doi:10.1080/1369183X.2017.1409106.

2007. Dočasnosť a neistota, alebo ako utečenci na Slovensku vnímajú svoj nový domov? Etnologické rozpravy 14: 147–150.

2004. Albánska migrácia na Slovensko. História, špecifiká a súvislosti. Slovenský národopis 52: 404–420.

 

Recenze

oooo. Chatterji, Roma (ed.). 2015. Wording the world: Veena Das and scenes of inheritance. Social Anthropology. doi:10.1111/1469-8676.12499. In press.

2005. Skalník, Petr (ed.) Dolní Roveň – poločas výzkumu. Slovenský národopis 53: 478–480.

 

Členství v profesních organizacích

2017      Česká asociace pro sociální antropologii

2011      Člen poradní rady MigraceOnline.cz

2008      Evropské sdružení pro sociální antropologii