Zahlavi

Aleš Smrčka

Aleš Smrčka

Mgr. Aleš Smrčka, Ph.D.

Oddělení pro výzkum kulturního dědictví

tel.: +420 222 828 604

e-mail: alessmrcka@centrum.cz

 

Osobní profil

Vzdělání

2015–2019 Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, Ph.D. – Etnologie  

2013–2015 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie, Mgr. – Etnologie

2010–2013 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie, Bc. – Etnologie

 

Studijní zahraniční pobyty, stipendia

 2017 - Uniwersytet Śląski w Katowicach (The University of Silesia in Katowice), Katowice

 

Pedagogická činnost 

2017–2018 - Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie

 

Oblasti odborného zájmu

problematika kulturního dědictví, tradiční transport, řemesla, agrární tematika, dějiny etnologie, socioprofesní skupiny, urbánní etnologie

  

Projekty

2018 - spoluřešitel projektu „Dokumentace mizející tradice Valašska“, Dotační program Ministerstva kultury -  Podpora tradiční lidové kultury, kategorie A, rozhodnutí č. 21-1009/2018-LK/ORNK

  

Výběrová bibliografie

Monografie

 

2016. Ozvěny krkonošské minulosti: ve stopách tradiční dopravy a obživy. Jilemnice: Gentiana.

 

Vědecké studie a články

2017. Řidiči autobusu: Emický pohled na socioprofesní skupinu v urbánním prostředí Prahy. Národopisná revue 27: 2: 138–150.

2017. Etnografický výzkum tradiční dopravy v českých a slovenských zemích – historie, současný stav a perspektivy. Slovak Ethnology/Slovenský národopis 65: 1: 7–25.

2016. Historie a současná podoba tradičního transportu dřeva na Šumavě. Folia Ethnographica 50: 1: 67–81.

2014. Die Bedeutung des Heus und sein traditioneller Transport im Riesengebirge. Český lid 101: 1: 77–105.

2012. Tradiční doprava materiálu na krosnách. Národopisný věstník 29: 1: 71–82.

2011. Způsob dopravy dřeva na saních „rohačkách“. Studia Ethnologica Pragensia: 2: 199–207.

 

Audiovizuální tvorba

2018. Říkejte mi strýcu. Filmový dokument. 35 min., vysíláno v TV Noe, Antropofest (spoluautor Vít Smrčka)

 

Ostatní aktivity

2018 Hodnotitel oprávněnosti zapsání nominovaného prvku „Znalosti spojené s povolaním vysokohorského nosiča na Slovensku“ do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, posudek vypracován  pro  Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

2017 Český rozhlas Hradec Králové, pořad Host ve studiu (27. 1. 2017 8:35

2017 iDnes.cz, Tomáš Plecháč: Mladý etnolog zmapoval, jak horalé po desetiletí přepravovali materiál. (8. 1. 2017)