Zahlavi

Barbora Stehlíková

Barbora Stehlíková

Barbora Stehlikova  Mgr. Barbora STEHLÍKOVÁ 

  Oddělení ekologické antropologie

   e-mail: stehlikova@eu.cas.cz

  Vzdělání

   2019 – nyní   PhD. v oboru Sociologie, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze.
   Dizertační práce: Elektroodpad mezi morálkou a etikou: odpadové praxe v České republice

   2018   Mgr. v oboru Obecná antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze.
   Magisterská práce: Má dáti dar.

   2014   Bc. v oboru Etnologie a Český jazyk a literatura, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.
   Bakalářská práce: Národní identita albánských emigrantů v Praze.

 Oblasti odborného zájmu

Ekonomická antropologie; ekonomika daru; morálka a etika; odpad.

 

Granty a stipendia

2020 – 2022   GAČR: Odpadový režim na křižovatce: Divergentní trajektorie věcí, aut a elektroniky (GA20-06759S)

 

Výběrová bibliografie

Odborné články

Stehlíková, Barbora (2016). Sebeidentifikace albánských migrantů v Praze. In: Bittnerová, Dana; Moravcová, Mirjam (eds.). Etnické komunity – Balkánské cesty. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

  

Ostatní

2020 –    členka European Association of Social Anthropologists (EASA)

2019       ocenění – vítězka Soutěže o cenu CASA – Nejlepší diplomová práce v antropologii 2019, Česká asociace pro sociální antropologii

2015 –    členka České asociace pro sociální antropologii (CASA)