Zahlavi

Eva Šipöczová

Eva Šipöczová

sipoczova

Mgr. Eva ŠIPÖCZOVÁ, Ph.D.

Oddělení paměťových studií

tel.: +420 532 290 267
e-mail: esipoczova@gmail.com

Vzdělání

Ph.D. – 2016 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (etnologie) –  doktorská práce Politická anekdota v Českej a Slovenskej republike pod vplyvom spoločenských zmien po roku 1945

Mgr. – 2011 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (etnologie, folkloristika)

Zaměstnání

2019 – dosud Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2018 – dosud Moravská zemská knihovna

2017 – Rada mládeže Slovenska, občanské sdruženi

Oblasti odborného zájmu

současná slovesnost, narativní kultura, new-lore, studium komiky, paměť a narativní kultura

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE + odkaz na ASEP

Kapitoly v knihách

2014. Školní kroniky. In: Doušek, Roman: Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. Brno: Masarykova univerzita: 199–208. (spoluautorky Kuthanová, Veronika a Machová, Barbora)

Studie a články

2014. Reflexe vztahu venkovského učitele a lokálního společenství na pozadí událostí zaznamenaných ve školních kronikách na Moravě na přelomu 19. a 20. století. Národopisná revue 24, 2: s. 117–127. (spoluautorka Machová, Barbora)

2014. Od karikatúry po rage faces – príspevok k súčasnej vizuálnej komike. Národopisná revue 24, 1: s. 60–63.

2013. O zajkovi a medveďovi: k problematike tematického vymedzenia politickej anekdoty. Národopisná revue 23, 3: s. 197–205.

2013. Geographic information dream. Prace Etnograficzne 41, 4: s. 287–295. (spoluautorka Horáková, Anna)

2012. Online úskalia folkloristického výskumu. Antropowebzin, 3: s. 161–167.

2011. „Vláda padla! Vláda padla! Ktože novú postaví?“ Národopisná revue 21, 1: s. 60–61.

Členství v odborných společnostech

Česká národopisná společnost