Zahlavi

Jan Čibera

Jan Čibera

Mgr. Jan ČIBERA

 

Oddělení paměťových studií

 

Tel.: +420 532 290 271
e-mail:  cap.cj@seznam.cz


Vzdělání

2014 Magisterský studijní program Archeologie, Západočeská univerzita v Plzni, katedra Archeologie. Diplomová práce: Topografie novověké nezemědělské výroby na vybraných lokalitách Českého lesa

 

Studijní zahraniční pobyty, stipendia

2012 – Erasmus na The University of Sheffield, Landscape archaeology programme

Zaměstnání

2020 – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2019 – Archeolog/ Specialista GIS, Melbourne – Austrálie

        – Asistent geofyzikální prospekce pro těžbu mědi a zlata, Perth – Austrálie

2018 – Geodet, Oslo – Norsko

2017 – Archeolog/ Specialista a lektor GIS, The Darband-i Rania Archeological Project within Iraq Emergency Heritage Management Training Scheme, British Museum London, Irácký Kurdistán

2015 – Geodet, Christchurch – Nový Zéland

Oblasti zájmu

Krajinná archeologie, prostorové analýzy GIS, orální historie, Studená válka, Českoslovenští emigranti

Aktuální projekty

2020 – 2022 – Stopy lidského umu (MK ČR, NAKI II, 2020-2022, DG20P02OVV004, geoinformatik), web projektu: http://www.stopyumu.cz

Realizované projekty

2013 Sledování vývoje a změn krajiny pohraničních oblastí západních Čech 20. století prostřednictvím metod krajinné archeologie. SGS Západočeská univerzita v Plzni, katedra Archeologie.

 

2013 Archeologie jižních Brd a jejich podhůří. SGS Západočeská univerzita v Plzni, katedra Archeologie.

 

 

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Studie a články

2014. Hradiště "Kozí vrch" u Všemyslic, okr. České Budějovice. Daniel Hlásek, Ondřej Chvojka, Luboš Jiráň, Petr Menšík, Jan Boržák, Jan Čibera, Lenka Kovačiková. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách / České Budějovice : Jihočeské muzeum Sv. 27, s. 5167.

2015. Nové poznatky o hradišti Šance (k. ú. Lhota u Kamenných Žehrovic, okr. Kladno) na základě nedestruktivního průzkumu. Daniel Stolz, Kateřina Blažková, Jan Čibera, Dana Stolzová, Zdeněk Šámal, Karel Žák. In: Archeologie ve středních Čechách / Praha : Ústav archeologické památkové péče středních Čech Roč. 19, č. 2, s. 675684.

2016. Hrad Třemšín. Dosavadní stav poznání a výsledky nového povrchového průzkumu. Tomáš Krofta, Jan Čibera. In: Castellologica bohemica / Praha : Společnost přátel starožitností Sv. 13, s. 187206.

2018. Průzkumy bojiště u Rakovníka z roku 1620. Kateřina Blažková, Zdeněk Šámal, Pavel Hrnčiřík, Jan Čibera. In: Válečné události 17. 19. století z interdisciplinární perspektivy / Praha : Togga. s. 3154.