Zahlavi

Lenka Doležalová

Lenka Doležalová

Lenka DoležalováLenka Doležalová

tel.: (+420) 532 290 277

e-mail: lene.dolezalova@gmail.com

 

Vzdělání

2003–2007 VOŠ a SOŠ informačních a knihovnických služeb, Brno

obor Knihovnické a informační systémy a služby – zaměření Zpracování informací

 

Zaměstnání

1/2018 – dosud Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – detašované pracoviště Brno - knihovnice a zpracovatelka ASEP

5/2014 – 12/2017 NESEHNUTÍ, spolek - knihovnice a koordinátorka distribuce a výstav

8/2013 – 3/2014 MOTORHIT GROUP s.r.o. - SEO specialista

5/2012 – 12/2012 Moravská zemská knihovna - knihovnice

6/2011 – 1/2012 SOVA NET, s.r.o. - linkbuilder

10/2009 – 3/2011 NESEHNUTÍ, o.s. - knihovnice a koordinátorka distribuce

7/2007 – 6/2009 Brněnské kulturní centrum, p.o. - uvaděčka

 

Oblasti odborného zájmu

knihovnictví, informační věda, informační bezpečnost, SEO/SEM

 

Současné projekty

Lidové písně a tance českých zemí - digitální systém pro zpřístupnění a záchranu /

Folksongs and Folkdances of Czech Lands – Digital System for Presentation and

Preservation (NAKI DG18P02OVV053, 2018–2022) – člen řešitelského týmu /

member of the project team

 

RETROKON – Národní program retrospektivní konverze katalogů v ČR (VISK 5)

Retrospektivní konverze lístkového katalogu knihovny Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno – závěrečná fáze – hlavní řešitel