Zahlavi

Marcela Suchomelová

Marcela Suchomelová

Marcela SuchomelováMarcela S u c h o m e l o v á

roz. Vacířová

 

marcela.suchomelova@seznam.cz

CV/osobní profil

Vzdělání:

  • 2009–2017 / FFUK, Praha, Dějiny umění, Ph.D.

název disertační práce: Krajina s nábytkem. Návrhy, plány a konstrukce Jana E. Kouly (1896 - 1975) a jeho pojetí "lidového bytu (domu)". / A Landscape with Furniture. Designs, plans, and buildings of Jan E. Koula (1896–1975) and his notion of a “people´s dwelling”.

– viz https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/104546/)

  • 1986–1992 / FFUK, Praha, Pomocné vědy historické a archivnictví (+ Dějiny umění), Mgr.

název diplomové práce: Činnost Společnosti vlasteneckých přátel umění v letech 1885–1918.

 

Zaměstnání:

1997– dosud / Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (Praha) – Odborný pracovník: archivářka – specialistka (+ koordinátorka PR)

▪ 1992–1997 / Státní oblastní archiv v Praze – Archivářka (1. oddělení / genealogické rešerše, restituce, rehabilitace)

 

Oblasti odborného zájmu:

Transkulturní témata v historii a umění, heuristika osobních fondů a sbírek, bytová kultura, vizuální kultura (17. – 21. století)

 

Granty a projekty:

◦ 2016(–2020) / NAKI II/1 – INDIHU (DG16P02B039)

◦ 2015 / Ministerstvo kultury ČR / Dačický House in Kutná Hora CZ Tender Grant Projekt Concept of Foundation UNESCO Kutná Hora and The City of Kutná Hora

◦ 2014 / IPM CREDO – Higher Education Strategy 2030 MŠMT

◦ 2012– 2014 / Etnofolk Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe (3CE296P4) EÚ AV ČR, v. v. i.

 

Výběrová bibliografie:

(bibliografie aktuální, viz https://www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/asep/uef-s/0107333)

2017. Proměny a setkání: studie z dálněvýchodní kultury. Praha. (spolueditorky Lomová, Olga – Pejčochová, Michaela)

2014. Salve Regina. Mariánská úcta ve středních Čechách. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci se SOA v Praze. (spolueditorka Holubová, Markéta)

2013. Jan E. Koula: Důvěrná architektura. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.

2011. … and the Chinese cliffs emerged out of the mist. Perception and image of China in early photographs. Řevnice: Arbor vitae. (spoluautor Suchomel, Filip)

2010. … a z mlhy zjevily se útesy čínské. Obraz Číny v prvních fotografiích. Řevnice: Arbor vitae. (spoluautor Suchomel, Filip)

2009. Zakresleno – J. V. Scheybal. Kresby z fondů Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i., a Severočeského muzea v Liberci, p. o. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spoluautorka Krámská, Bohunka)

2006. Journal of a Voyage – the Erwin Dubsky Collection: Photographs from Japan in the 1870s. Brno: Moravian Gallery in Brno. (spoluautor Suchomel, Filip)

2006. Námořní deník Erwina Dubského. Sbírka albuminových fotografií ze 70. let 19. století z Japonska. Brno: Moravská galerie v Brně. (spoluautor Suchomel, Filip)

2005. Etnologický ústav Akademie věd České republiky 1905–2005. Praha: Etnologický ústav AV ČR. (spoluautor Tyllner, Lubomír, ed.)

2002. A Surface Created for Decoration. Japanese Lacquer Art from the 16th to the 19th Centuries. Prague: National Gallery of Prague. (spoluautor Suchomel, Filip)

2002. Plocha zrozená k dekoru. Japonské umění laku 16. až 19. století. Praha: Národní galerie v Praze. (spoluautor Suchomel, Filip)

1997. Mistrovská díla japonského porcelánu. Praha. (spoluautor Suchomel, Filip)

1996. Vojtěch, svobodný pán Lanna. Sběratel, mecenáš a podnikatel. Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum. (kolektiv autorů)

 

Elektronické nosiče:

2005. Roubíky dávané jako dary z lásky… Výběrové dokumentační album ze sbírek a fondů Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. CD-ROM. Praha: Etnologický ústav AV ČR. (digitalizace Hůlka, Aleš)

2004. Kresby z národopisných výzkumů Josefa V. Scheybala. Z dokumentačních sbírek a archivních fondů EÚ AV ČR v Praze. CD-ROM. Praha: Etnologický ústav AV ČR a Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. (spoluautor Procházka, Lubomír, digitalizace Hůlka, Aleš)