Zahlavi

Mária Málková

Mária Málková

Mária Málková, MIB

e-mail: malkova@eu.cas.cz Maria_Malkova

Projektová a finanční manažerka

Koordinace grantové agendy ústavu ve spolupráci s vedením ústavu a THS

Zajišťování informací o finančních zdrojích a financování výzkumných projektů

  • Národní a evropské zdroje: Horizont 2020 (Horizont Evropa), GAČR, TA ČR, OP VVV
  • Interní zdroje AV ČR: Strategie AV21, Lumina quaeruntur

Podpora při přípravě projektových návrhů, implementaci projektů a reportování

Současné projekty

2020-2025: Projekt „BOAR“ (ERC CoG, Horizont 2020)

Veterinarization of Europe? Hunting for Wild Boar Futures in the Time of African Swine Fever

  • Projektový management a administrativní asistence

2021-2023: Projekt „EUMOB“ (OP VVV, MŠMT)

Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

  • Projektový management a administrativní asistence

2022-2027: Projekt Romský Atlantik: Transkontinentální logika etno-rasových identit (Lumina Quaeruntur, Akademie věd České Republiky)

  • Projektový management a administrativní asistence

2022–2025: Program podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES, MŠMT

  • Projektový management a administrativní asistence