Zahlavi

Markéta Slavková

Markéta Slavková

Slavkova_fotoMgr. Markéta SLAVKOVÁ, Ph.D.


tel.: +420 222 828 604

slavkova@eu.cas.cz

 

Osobní profil

Vzdělání

2012-2017 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií,  Ph.D. – Obecná antropologie

2007-2011 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Mgr. – Obecná antropologie

2003-2007 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Bc. – Studium humanitní vzdělanosti

 

Stipendia, fellowships:

2016 Universität Wien, Department of Methods in the Social Sciences· Research fellow (OeAD scholar, CEEPUS /Central European Exchange Program for University Studies/5 měsíců)

2015 Universität Wien, Österreichisches Institut für internationale Politik (OIIP) · Výzkumná stáž (program AKTION /1 měsíc)

2013-2015 Univerzitet u Sarajevu, Filozofická fakulta, Antropologický terénní výzkum v Srebrenici a Sarajevu

2008-2009 University of Melbourne, Faculty of Arts, magisterská zahraniční stáž

 

Průběh zaměstnání

2019-současnost Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.  Oddělení pro výzkum kulturního dědictví 

2016-2018 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav sociálnej antropológie

 

Pedagogická činnost

2017-2018 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Terénní metody

2016-2018 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Anthropology of Food and the Art of Ethnographic Practice

2012-2018 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Vedoucí bakalářských a magisterských prací v oblasti antropologie jídla

 

Oblasti odborného zájmu

Sociokulturní antropologie a etnologie se zaměřením na témata: antropologie jídla, migrace, transnacionalismus, nacionalismus, identita, ozbrojené konflikty

Regionální specializace: Bosna a Hercegovina (oblast býv. Jugoslávie), Česká republika, Slovensko, Austrálie, Indie

 

Projekty

2016-2018 ANEXINT – The Anthropology of Exclusion and Integration: Slovakia in the Context of European Transformations (Slovak Research and Development Agency, APVV-14-0431)

 

Výběrová bibliografie

Kapitoly v knihách a sbornících

2019. Four Seasons in the Silver Valley: Srebrenica through the Lens of Locals and an Anthropologist pp. 379-399 in Bittnerová, D.; Moravcová, M. (eds) (2019) Etnické komunity – Neviditelní, zapomenutí, přehlížení. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií.

2015. Who Sows Hunger Harvests Rage: Theorising February Protests in Bosnia and Herzegovina in the Framework of Anthropology of Food pp. 215-248 in Bittnerová, D.; Moravcová, M. (eds) (2015) Etnické komunity - Balkánské cesty díl I (Ethnic Communities - Balkan paths part I) Praha: Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova.

2015. Srebrenica dvacet let po genocidě: Etnografie, lidská práva a každodenní život v podaytonské Bosně a Hercegovině (Srebrenica Twenty Years after Genocide: Ethnography, Human Rights and Everyday Life in post-Dayton Bosnia and Herzegovina) pp. 105-116/ IX. Ročník studentské konference o Balkáně (konferenční sborník).

2014. Ve stínu deštníků - Slzy, pot a prach Srebrenice (fotoreportáž, akademická publikace) v Bittnerová, D.; Moravcová, M. (eds) (2014) Etnické komunity: Lidé Bosny a Hercegoviny. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova.

 

Vědecké studie a články

2019. The Burek as a Meal and Metaphor: Food, Migration and Identity Between “Orient” and “Occident”. Porta Balkanica: XI (1–2): 62-75.

2019. Heler, D.; Slavková, M. Sandžak and Sandžaklije in a State of Flux: Nation-building and Politics of In/Exclusion Between Serbia, Montenegro, and Bosnia During Three Decades of Yugoslavia's Disintegration. Urban People/ Lidé města 21 (2): 203-232. 

2019. Vaříme z ničeho: Válečné stravování v Bosně a Hercegovině mezi lety 1992–1995. Národopisná revue 3: 225-235. 

2019. Starving Srebrenica and the Recipes for Survival in the Bosnian War (1992–1995). Český lid 106: 297–316. doi:http://dx.doi. org/10.21104/CL.2019.3.02

2014. When I Say I’m from India, They Ask Me How to Get a Taxi – Imageries of Connectedness and Disconnectedness amongst Transmigrants in Melbourne, Australia. Urban People/Lidé města, 16 (2): 195-218.

2010. Echoing the Beats of Turbo-folk: popular music and nationalism in ex-Yugoslavia. Urban People/Lidé města 12 (2): 419-439.

 

Výstavy

2017-2018 Four Seasons in the Silver Valley: Srebrenica through the Lens of Locals and an Anthropologist (International Conference: Balkan Express:The Invisible, the Overlooked, the Forgotten) · House of National Minorities: 1.-2. 12. 2017; Anglo-american University in Prague: 5.-31. 1. 2018; Faculty of Humanities and Faculty of Social Sciences, Charles University, Jinonice: 1. 2. - 20. 3. 2018.

2014 Podoby terénního výzkumu v Bosně (Images of Fieldwork in Bosnia) (International Conference: Balkan Express: South-East Europe in an Interdisciplinary Perspective) ·Faculty of Humanities, Charles University, 24. 10. 2014 - leden 2015.

2013 Ve Stříbrném městě tekly slzy a padaly kapky deště… (Rain and Tears in the Silver City)·Rock Café, září 2013.

2013 Ve stínu deštníků - Slzy, pot a prach Srebrenice (Under the Umbrella - Tears, Sweat and Dust of Srebrenica) (International Conference: Scientific discourses of the Balkans with a focus on Bosnia and Herzegovina / aka Balkan Express) · Faculty of Humanities, Charles University, 24. 5. 2013 - červen 2013.

 

Ostatní aktivity

Člen organizačního výboru mezinárodní konference Balkánský expres (Balkan express).

2019 Rozhlasový dokument: „MIR, příběhy ze Srebrenice. Jak se žije na místě, kde byla spáchána genocida?“ (Slavková, Tokárová). Český rozhlas Plus (premiéra 29. 5. 2019). Dostupné online: https://plus.rozhlas.cz/mir-pribehy-ze-srebrenice-jak-se-zije-na-miste-kde-byla-spachana-genocida-7953553 

 

Členství v profesních organizacích

CASA (Česká asociace pro sociální antropologii)
SASA (Slovenská asociácia sociálnych antropológov)
EASA (European Association of Social Anthropologists)
SIEF (International Society for Ethnology and Folklore)
InASEA (International Association for Southeast European Anthropology)
ČSSBBS (Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s.)