Zahlavi

Jiřina Kosíková

Jiřina Kosíková

PhDr. Jiřina KOSÍKOVÁ

tel.: (+420) 532 290 281
e-mail: jirina.kosikova@iach.cz

Education

PhDr. – 1985 –  Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University [nowadays Masaryk University], Brno (fine-art history)

1975 – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [dnes Masarykova univerzita], Brno (etnologie, dějiny umění) / Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University [nowadays Masaryk University], Brno (ethnology and fine-art history)

Employment

1981 – The Czech Academy of Sciences, Institute of Ethnology

Areas of Interest

visual anthropology, video recording as an ethnological field research method and technique, ethnographic photography and film

Publications in ASEP

PUBLICATIONS

Books and Editorship

1999. Lidové tance a dětské hry ve filmotéce Etnologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně. Filmografie. Brno: Etnologický ústav AV ČR.

Book Chapters

2003. Jak se někteří oblékají. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Rajče na útěku. Kapitoly o kultuře a folkloru dnešních dětí a mládeže s ukázkami. Brno: Doplněk: 217–254.

1993. O Zelném trhu. In: Sirovátka, Oldřich a kol.: Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí. Brno: Doplněk: 66–77.

Journal Articles

2010. A chleba maminka před nama zamykala. O životě v nouzové kolonii Na Novém hřbitově. In: Čermáková, Jana et al.: A vůbec… Utajený sborník Mileně Flodrové k 75. narozeninám. Brno: Statutární město Brno – Archiv města Brna: 482–499. (spoluautorka Pospíšilová, Jana)

2004. Etnolog a kamera – videozáznam jako jedna z metod a technik terénního výzkumu. Národopisná revue 14, 1: 24–30.

2000. Videodokumentace na brněnském pracovišti Etnologického ústavu AV ČR. Český lid 87: 249–261.

1998. Oděv dnešní mládeže jako výraz generační identity. Folia ethnographica 32: 103–112.

1998. Some Notes on the Use of Videorecording as a Kind of Ethnologic Field Research Technique. In: Uherek, Zdeněk (ed.): Ethnic Studies and the Urbanized Space in Social Anthropological Reflections. Prague Occasional Papers in Ethnology, No. 5: 139–143.

1998. Vladimír Úlehla a počátky Moravského tanečního a pěveckého sboru. Národopisná revue 8, 3: 173–181.

1998. „Život je služba a láska.“ (Osobnost Věry Holubářové z Brna). In: Hlôšková, Hana – Leščák, Milan (eds.): Žena z pohľadu etnológie. Bratislava: Prebudená pieseň: 69–75. (spoluautorka Toncrová, Marta)

1997. „Číro“, „bomber“ a „martensky“. Jak se dnes oblékají skupiny mládeže. In: Společenství dětí a kultura. Strážnice: Ústav lidové kultury 145–151.

1996. Česká menšina v Rakousku – do roku 1945. In: Brouček, Stanislav (ed.): Češi v cizině 9. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR: 105–120. (spoluautorky Pospíšilová, Jana – Toncrová, Marta)

1995. „Das letzte Klingeln“ – der letzte Schultag vor dem Abitur in den Brünner Mittelschulen als Gegenstand der volkskundlichen Forschung. In: Beňušková, Zuzana – Salner, Peter (eds.): Stabilität und Wandel in der Großstadt. Bratislava: Ústav etnológie SAV: 91–94.

1992. Von den Leuten auf den Brünner Marktplätzen. In: Pospíšilová, Jana – Altman, Karel (eds.): Leute in der Großstadt. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV: 119–124.

1988. Dobová fotografie jako pramen studia interiéru dělnického obydlí. Český lid 75: 105–111.

Other relevant Experience

1999. Proměny lidové kultury v současnosti – videodokumentace. Brno: Etnologický ústav AV ČR – pracoviště Brno. CD–ROM. (spoluautor Záboj, A.)

Filmography

2013. Stoleté vzpomínky. Jan Nitka (* 1906) / A Hundred Years of Memories. Jan Nitka (* 1906) / 22 min. / česky s anglickými titulky. Námět a spolupráce: Alena Cedidlová; kamera a střih: Petr Baran; scénář a režie: Jiřina Kosíková. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno.

2013. Stoleté vzpomínky. Anežka Zatloukalová (* 1908) / A Hundred Years of Memories. Anežka Zatloukalová (* 1908) / 21 min. / česky s anglickými titulky. Námět a spolupráce: Alena Cedidlová; kamera a střih: Petr Baran; scénář a režie: Jiřina Kosíková. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno.

2012. Pod tíhou hroznů čas se sklání. Češi a Němci v srbském Banátu / Time Bows Beneath the Burden of the Grapes. The Past, Czechs and Germans in the Serbian Banat / 23 min. / česky s anglickými titulky. Scénář: Michal Pavlásek – Jiřina Kosíková; kamera: Petr Baran – Jiřina Kosíková; střih: Petr Baran; režie: Michal Pavlásek. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2010. Moje války. Věra Fialová (* 1918) / My Wars. Věra Fialová (* 1918) / 26 min. / česky s anglickými titulky. Námět, kamera a režie: Jiřina Kosíková; scénář a střih: Petr Baran. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno.

2007 a 2009. Češko Selo / 13 min. / česká a německá verze. Scénář a kamera: Jiřina Kosíková – Petr Baran; režie: Jiřina Kosíková. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno.

2007. Daj bože što je dobro / God give us what is good / 26 min. / srbsky s českými a anglickými titulky. Gib, oh Gott, nur das Gute / 20 min. / srbsky s komentářem v němčině. Scénář a kamera: Jiřina Kosíková – Petr Baran; režie: Jiřina Kosíková. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno.

Membership

Czech Ethnological Society

Professional  Award

2012 – Cena Národopisné společnosti Slovenska „Etnológ za kamerou“ za film Moje války / My Wars. Věra Fialová (* 1918) na 17. ročníku mezinárodního filmového festivalu ETNOFILM ČADCA 2012