Zahlavi

Markéta Slavková

Markéta Slavková

Slavkova_fotoMgr. Markéta SLAVKOVÁ, Ph.D.

tel.: +420 222 828 503

slavkova@eu.cas.cz

 

Osobní profil

Vzdělání

2012-2017 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií,  Ph.D. – Obecná antropologie

2007-2011 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Mgr. – Obecná antropologie

2003-2007 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Bc. – Studium humanitní vzdělanosti

 

Stipendia, fellowships:

2016· Universität Wien ·Department of Methods in the Social Sciences· Research fellow (OeAD scholar, CEEPUS /Central European Exchange Program for University Studies/5 měsíců)

2015 · Universität Wien · Österreichisches Institut für internationale Politik (OIIP) · Výzkumná stáž (program AKTION /1 měsíc)

2013-2015 Univerzitet u Sarajevu, Filozofická fakulta, Antropologický terénní výzkum v Srebrenici a Sarajevu

2008-2009 University of Melbourne, Faculty of Arts, magisterská zahraniční stáž

 

Průběh zaměstnání

2019-současnost Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.  Oddělení historické etnologie

2016-2018 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav sociálnej antropológie

 

Pedagogická činnost

2017-2018 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Terénní metody

2016-2018 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Anthropology of Food and the Art of Ethnographic Practice

2012-2018 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Vedoucí bakalářských a magisterských prací v oblasti antropologie jídla

 

Oblasti odborného zájmu

Sociokulturní antropologie a etnologie se zaměřením na témata: antropologie jídla, migrace, transnacionalismus, nacionalismus, identita, ozbrojené konflikty

Regionální specializace: Bosna a Hercegovina (oblast býv. Jugoslávie), Česká republika, Slovensko, Austrálie, Indie

 

Projekty

2016-2018: ANEXINT – The Anthropology of Exclusion and Integration: Slovakia in the Context of European Transformations (Slovak Research and Development Agency, APVV-14-0431)

 

Výběrová bibliografie

Kapitoly v knihách a sbornících

2015 · Who Sows Hunger Harvests Rage: Theorising February Protests in Bosnia and Herzegovina in the Framework of Anthropology of Food pp. 215-248 in Bittnerová, D.; Moravcová, M. (eds) (2015) Etnické komunity - Balkánské cesty díl I (Ethnic Communities - Balkan paths part I) Praha: Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova, ISBN první díl 978-80-87398-80-7.

2015 · Srebrenica dvacet let po genocidě: Etnografie, lidská práva a každodenní život v podaytonské Bosně a Hercegovině (Srebrenica Twenty Years after Genocide: Ethnography, Human Rights and Everyday Life in post-Dayton Bosnia and Herzegovina) pp. 105-116/ IX. Ročník studentské konference o Balkáně (konferenční sborník) ISBN 978-80-904755-5-7.

2014 · Ve stínu deštníků - Slzy, pot a prach Srebrenice (fotoreportáž, akademická publikace) v Bittnerová, D.; Moravcová, M. (eds) (2014) Etnické komunity: Lidé Bosny a Hercegoviny. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova, ISBN 978-80-87398-46-3.

 

Vědecké studie a články

2014 · When I Say I’m from India, They Ask Me How to Get a Taxi – Imageries of Connectedness and Disconnectedness amongst Transmigrants in Melbourne, Australia pp. 195-218 inUrban People/Lidé města, 16 (2).

2010 · Echoing the Beats of Turbo-folk: popular music and nationalism in ex-Yugoslavia, pp. 419-439 in Urban People/Lidé města 12 (2).

 

Výstavy

2017-2018 · Four Seasons in the Silver Valley: Srebrenica through the Lens of Locals and an Anthropologist (International Conference: Balkan Express:The Invisible, the Overlooked, the Forgotten) · House of National Minorities: 1.-2. 12. 2017; Anglo-american University in Prague: 5.-31. 1. 2018; Faculty of Humanities and Faculty of Social Sciences, Charles University, Jinonice: 1. 2. - 20. 3. 2018.

2014 · Podoby terénního výzkumu v Bosně (Images of Fieldwork in Bosnia) (International Conference: Balkan Express: South-East Europe in an Interdisciplinary Perspective) ·Faculty of Humanities, Charles University, 24. 10. 2014 - leden 2015.

2013 · Ve Stříbrném městě tekly slzy a padaly kapky deště… (Rain and Tears in the Silver City)·Rock Café, září 2013.

2013 · Ve stínu deštníků - Slzy, pot a prach Srebrenice (Under the Umbrella - Tears, Sweat and Dust of Srebrenica) (International Conference: Scientific discourses of the Balkans with a focus on Bosnia and Herzegovina / aka Balkan Express) · Faculty of Humanities, Charles University, 24. 5. 2013 - červen 2013.

 

Ostatní aktivity

Člen organizačního výboru mezinárodní konference Balkánský expres (Balkan express).

2019 Rozhlasový dokument: „MIR, příběhy ze Srebrenice. Jak se žije na místě, kde byla spáchána genocida?“ (Slavková, Tokárová). Český rozhlas Plus (premiéra 29. 5. 2019). Dostupné online: https://plus.rozhlas.cz/mir-pribehy-ze-srebrenice-jak-se-zije-na-miste-kde-byla-spachana-genocida-7953553 

 

Členství v profesních organizacích

CASA – Czech Association for Social Anthropology (člen)

EASA – European Association of Social Anthropologists (člen)

SASA – Slovak Association for Social Anthropology (člen rady SASA)

SIEF – International Society for Ethnology and Folklore (člen)