Zahlavi

Věra Frolcová

Věra Frolcová

PhDr. Věra FROLCOVÁ, CSc. (* 1956)

tel.: (+420) 532 290 272

e-mail: frolcova@eu.cas.cz

Education

CSc.– 1991 – Institute of Ethnography and Folklor Studies, Czechoslovak Academy of Sciences / PhD thesis Hudba a zpěv v kultuře poutní vesnice

PhDr.– 1981 – Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University [nowadays Masaryk University], Brno (ethnology) / thesis Hudební kultura a vkus na současné vesnici

Employment

1983 – The Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences (1983–1989 former name Institute of Ethnography and Folklor Studies, Czechoslovak Academy of Sciences)

Areas of interest

historical ethnology, ethnomusicology and interdisciplinary hymnology, studies of slavonic folklore

Grants and scholarships

2013 – Deutsches Volksliedarchiv, Freiburg im Breisgau

1986 – Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий“, Veliko Tărnovo

Current project

Broadside Ballads in the Historical Collections in Brno (NAKI, DG18P02OVV021, 2018–2022) – project coordinator

PUBLICATIONS

Books and editorship

2020. Velikonoce v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2. vydání.

2020. Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou. Katalog k výstavě. Brno: Moravské zemské muzeum. (Spoluautoři: Kosek, Pavel – Bočková, Helena – Drozda, Martin – Dufka, Jiří – Hanzelková, Marie – Jochmanová, Andrea – Kovárová, Kateřina – Medříková, Petra – Poláková, Jana – Slavický, Tomáš – Vlková, Markéta, Glombová, Hana (ed.).)

2010. Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury. Praha: Vyšehrad. (spoluautorka Večerková, Eva)

2001. Velikonoce v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad.

2004. František Sušil (1804–1868). Odkaz a inspirace. Rousínov: Město Rousínov – Etnologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Brno (ed.).

1995. Vědecký odkaz Václava Frolce (1934–1992). Brno: Muzejní a vlastivědná společnost; Národopisná společnost při AV ČR v Praze; Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (spolueditoři Dorovský, Ivan, Nekuda, Vladimír).

1994. Václav Frolec (1934–1992). Strážnice: Ústav lidové kultury.

Book Chapters

2017. Geneze eucharistických procesí ve světle recentních etnografických dokladů. In: Mudra, Aleš (ed.): V oplatce jsi všecek tajně. Eucharistie v náboženské a vizuální kultuře Českých zemí do roku 1620. Praha: Národní památkový ústav: 67–89.

2016. Podíl etnografie na interdisciplinárním výzkumu socialistické jihomoravské vesnice a perspektivy současné historické etnologie. In: Woitsch, Jiří, Jůnová Macková, Adéla a kolektiv:Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 158–172.

1997. Místní a regionální tradice lidové kultury v životě dětí jako perspektivní hodnoty domova. In: Schauerová, Alena a kolektiv: Kde jsme doma. Mentální reprezentace domova jako výraz kulturního vědomí dětí. Strážnice: Ústav lidové kultury: 69–101.

Journal articles

2015. Vánoční ukolébavka v rukopisném kancionálu kuželovského rektora a v lidových hrách. K perspektivám regionálních studií.Folia ethnographica 49: 7–22.

2014. Píseň k patronům Moravy „Slávo markrabství“ v rukopisu z roku 1906. Ke studiu české cyrilometodějské tradice v lidovém duchovním zpěvu a ke vztahu kontrafakt mezi ústní tradicí a písemnictvím. Český lid 101:129–148.

2013. Etnomuzikologie, slavistika a mezioborová hymnologie. K možnostem integrovaného bádání o lidové písni z české a středoevropské perspektivy. Acta Ethnologica Danubiana 15: 149–160.

2013. Koleda jako folklorní žánr křesťanského Západu a Východu: k biblickým a apokryfním námětům v západoslovanském folkloru. Slavia. Časopis pro slovanskou filologii 82, 1–2:112–124.

2012. Legenda o putování Panny Marie, zázračném uzdravení dítěte a kajícím kováři v obřadním zpěvu 19.–21. století jako fenomén středoevropského kulturního společenství. Národopisná revue 22, 3: 163–175.

2012. Příspěvky ke studiu česko-slovensko-polských vztahů v koledách a možnosti tektonické komparační metody. In: Radenković, Ljubinko (ed.): Zajedničko u slovenskom folkloru.Common elements in Slavic folklore. Beograd: Balkanološki institut SANU: 129–142.

2010. Das Sacrum in der Kultur der traditionellen Feste zu Anfang des 21. Jahrhunderts. Ethnologia Slovaca et Slavica 33: 17–33. (spoluautorka Večerková, Eva)

2010. Dědictví Brideliových „Jesliček“ v koledách na Moravě a ve Slezsku. In: Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619–1680). Antiqua Cuthna 4. Eds. Škarpová, Marie – Kosek, Pavel – Slavický, Tomáš – Bělohlávková, Petra. Praha: SOA – Kutná Hora: SokA: 220–238.

2008. Adventní kult Panny Marie v současné lidové tradici: prameny z Moravy. Slovenský národopis 56: 418–431. (spoluautorka Večerková, Eva)

2007. „Proč, Maria, tak vzdycháte?“ O životě jedné vánoční legendy v 21. století. Český lid 94: 49–361.

2004. „Stojí tyčka prostřed v dvoře“. K Sušilovu objevu milostných koled. In: Frolcová, Věra (ed.): František Sušil (1804–1868). Odkaz a inspirace. Rousínov: Město Rousínov; Brno: Etnologický ústav AV ČR: 101–122.

2000. Jidáš v povědomí a velikonoční tradici dětí. Prameny z Moravy 1997–1999. Český lid 87: 135–154. (spoluautorka Mikysková, Markéta)

1993. K přínosu Karla Vetterla historicko-srovnávacímu studiu lidové písně. In: Toncrová, Marta (ed.): Živý odkaz Karla Vetterla (1898–1979). Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR: 107–129.

1988. Bauern- und Bürgertradition in der Musikkultur der Stadt Strážnice in Südostmähren. In: Gaál, Edith – Schebesta, Ernst B. (Hrsg.): Niederösterreich und seine historischen Nachbarn. Zentrale Orte und regionale Kultur im zentraleuropäischen Raum. Wien: UNESCO-NÖ: 118–128.

1987. Prinosăt na češkata etnomuzikologija kăm izsledvaneto na bălgarskija muzikalen folklor. In: Vtori meždunaroden kongres po bălgaristika. Dokladi. Teatăr i kino. Muzika. Sofia: Bălgarskata akademia na naukite: 416–421.

1986. Vztahy Čechů a Němců v příměstské obci Moravany u Brna. In: Navrátilová, Alexandra a kolektiv: Etnické procesy v nově osídlených oblastech na Moravě. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV: 139–145.

1984. Folklorní povědomí a hudební vkus současných generací. Na příkladu vybraných lokalit jihomoravského kraje. Slovenský národopis 32: 479–504.

Professional affiliations

Czech Ethnological Society

Vědecká rada nakladatelství Vyšehrad Praha

Memberships

2011 – Cena nakladatelství Vyšehrad za nejlepší původní dílo roku 2010, knihu Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury (spoluautorka Eva Večerková)

2002 – Cena nakladatelství Vyšehrad za knihu Velikonoce v české lidové kultuře jako nejlepší původní dílo roku 2001

2001 – Cena České národopisné společnosti za knihu Velikonoce v české lidové kultuře