Zahlavi

Knihovny

Knihovny

Library of the Prague department
Adress: Na Florenci 1420/3, 110 00  Praha 1
 
librarian: PhDr. Ludmila Kopalová
tel.: +420 234 612 610                                               
 
Opening hours
Monday 9:00-11:30 12:30-15:30
Thursday 9:00-11:30 12:30-15:30
 

 

Lists contain journals since 1990. Complete list available at the library
 
Ediční řada Češi v cizině (Czechs Abroad, project website, Czech only)
 
Correspondence catalogue (Czech only)
https://fondyeub.eu.cas.cz/?page_id=64
 
Historie knihovny Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. je těsně spjata s historií ústavu. Její fond je vytvářen již od počátku 20. století, kdy byl založen Státní ústav pro lidovou píseň (jeden z předchůdců  Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.). Do knihovny byly dále začleněny i fondy Kabinetu pro lidovou píseň a Kabinetu pro národopis. K obohacení a rozšíření fondu výrazně přispěly knihovny získané z pozůstalostí významných osobností oboru - např. Jiřího Horáka, Ludvíka Kuby, Jiřího Polívky či Václava Tilleho. 
V současné době tvoří fond knihovny téměř 33.000 jednotek. Jeho součástí je i více jak 800 titulů časopisů, z toho cca 115 je stále doplňovaných. Knihovní fond je systematicky rozšiřován nákupy, českou i zahraniční výměnou (s cca 75 institucemi) a v neposlední řadě i dary. 
Kromě etnologických, etnografických a folkloristických publikací knihovna shromažďuje a uchovává i literaturu příbuzných oborů.
Cennou součástí knihovního fondu je nevelká sbírka starých tisků, ve které jsou významnou měrou zastoupeny publikace vztahující se k materiální a duchovní kultuře (pranostiky, magie, léčitelství, výroční obyčeje, historie řemesel), k právní vědě (městská práva, guberniální a císařská nařízení, patenty), k slovesné a hudební folkloristice či historii apod.  
Neméně zajímavá je i sbírka kramářských tisků (3304 jednotek) z 18. století až 1. třetiny 20. století.  V letech 2001-2006  byly oba tyto fondy díky grantu Poklady z fondů EÚ AV ČR, část 1. Sbírka starých tisků a kramářských písní v EÚ AV ČR (program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR)  odborně zpracovány a zrestaurovány.
Původně byla knihovna určena pro vědecké pracovníky ústavu, ale dnes je bohatě využívána také odbornou i laickou veřejností.
K vyhledávání jednotlivých publikací sloužil v knihovně pouze lístkový autorský katalog. V roce 1998 se knihovna zapojila do projektu Knihovny AV ČR LINCA, jehož cílem bylo vytvoření souborného katalogu knihoven akademických ústavů. Všechny přírůstky od roku 1999 jsou elektronicky zpracovávány  (původně v systému BIBIS, nyní se používá systém ALEPH) a  jsou zveřejňovány na naší internetové stránce i na stránce Knihovny AV ČR (souborný katalog). Zároveň jsou naše záznamy zasílány i do Souborného katalogu ČR, který spravuje Národní knihovna ČR. Stále je doplňován i lístkový katalog.
Library of the Brno department
Adress: Veveří 967/97, 602 00  Brno
Library sign: BOB010
 
Librarian: Mgr. Vendula Novotná
Phone: 532 290 277 (mobile 737 406 760)
 
 
Opening hours
 • Monday 8:00 - 15:30
 • Tuesday 8:00 - 15:30
 • Wednesday 8:00 - 15:30
 • Thursday 8:00 - 15:30
 
 
 

The library collection of the Brno branch of the Institute of Ethnology consists of approximately 17,000 library units. It also contains a total of 346 journal titles, of which 45 are currently out of print. The library collection is constantly being replenished by purchase, exchange, or donation.

Since 1998, all acquisitions have been catalogued electronically in the Aleph library system.

Library services:

 • Acquisitions according to the requests and suggestions of researchers.
 • cataloguing in the Aleph library system
 • borrowing services (by appointment only)
 • MVS (interlibrary loan service)
 • distribution of small print
 • consignment sales with bookstores
 • registration of publishing activity in ASEP 
 • reprographic services (scanning, copying, printing)

 

Electronic information resources