Zahlavi

Ukraine+

Ukraine+

The Ukraine+ cluster coordinates the Institute of Ethnology’s research on Ukraine and neighbouring countries. Our mission is to develop new research ideas and expand existing knowledge about the region. We aim to nurture synergies across the institute’s departments and to facilitate cooperation between researchers based in the Czech Republic and scholars from the Ukraine+ region, on both an individual and an institutional level. Ukraine+ stimulates public understanding of the region through community outreach activities and critical dialogue with policy makers.

 

09. 05. 2024
Conference at Charles University, 6-7 June 2024
12. 04. 2023
Tanya Richardson at Institute of Ethnology, April 24. at 3pm
23. 01. 2023
Tanya Richardson is the Ukraine+ visiting scholar in Feb-Apr 2023
People
Research

CURRENT PROJECTS

04_2023_06_17_pieta_nikolas_staromak

Unequal citizenship and transnational mobilisation of Polish, Czech, and Ukrainian Roma in the face of war in Ukraine
Bilateral NCN-GACR Lead Agency Project (Jan Ort, Martin Fotta), https://rocit.pl/

 

EcoAnthroBanner

Veterinarization of Europe? Hunting for Wild Boar Futures in the Time of African Swine Fever (BOAR)  

ERC Consolidator Grant, Horizont 2020, European Commission, Grant Agr.nr.: 866350; 2020-2025 (Laura Kuen) 

 

cestikrajane_cz_vyrez

New Approaches to Coordination of Compatriot Issues 

project TAČR (Veronika Beranská, Zdeněk Uherek)

 

XXII_b_Mapa_ČSR_s_nazančenou_oblastí_Huculů_v_Podkr_Rusi

Subcarpathian Ruthenia and the Internal Colonisation in the Interwar Czechoslovak Republic

(Filip Herza)

 

PAST PROJECTS

Migrace do České republiky, sociální integrace a lokální společnosti v zemích původu-Ukrajinci, obyvatelé Bosny a Hercegoviny a slovenští Romové, projekt IBS9058101 (příjemcem Etnologický ústav)

Střední Evropa a Rusko v 18. století ke vzájemným kulturním, politickým a hospodářským vztahům, ovlivňování a poznávání, projekt GA404/03/1456 (příjemcem Univerzita Karlova a František Bahenský)

Pohyb po migračních mostech: Češi z Kazachstánu, jižní Ukrajiny a z Bosny a Hercegoviny, projekt GA404/98/0809 (příjemcem Etnologický ústav)

Češi z Kazachstánu a jejich přesídlení do České republiky, projekt ICE7058201 (příjemcem Etnologický ústav)

Identita a sociabilita migrantů z bývalého Sovětského svazu: následný výzkum řízených migrací s důrazem na druhou generaci, projekt IAA700580801 (příjemcem Etnologický ústav a Univerzita Hradec Králové)

Proces adaptace a společenské integrace přesídlenců z Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu v ČR - minority a majority, projekt IAA8058504 (příjemcem Etnologický ústav)

Národnostní politika v SSSR v letech 1922-1953, projekt GA404/08/1723 (příjemcem Etnologický ústav)

Přínos Františka Řehoře (1857-1899) pro českou a slovanskou etnografii, projekt TAČR IAA9058802 (příjemcem Etnologický ústav)

 

PUBLICATIONS

Ukrainians in the Czech Republic

POSPÍŠILOVÁ, Jana. Etnické menšiny v Brně a předměstských obcích. Bulhaři, Řekové, Makedonci a další etnické menšiny v Brně. In: Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Brno: Statutární město Brno. Archiv města Brna, 2017 - (Fasora, L.; Štěpánek, V.), s. 392-401. ISBN 978-80-86736-54-9.

UHEREK, Zdeněk a Veronika BERANSKÁ. Migration, diversity and their management. Praha: Institut of Ethnology Academy of Sciences of the Czech Republic, 2011. Prague occasional papers in ethnology no. 8. ISBN 978-80-87112-46-5.

UHEREK, Zdeněk. Řízené migrace 90. let a problematika efektů dlouhodobé integrace a výzkumů takzvané druhé generace. In: Vybrané aspekty života cizinců v České republice. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2010 - (Trbola, R.; Rákoczyová, M.), s. 65-76. ISBN 978-80-7416-067-7.

UHEREK, Zdeněk. Immigrants from Ukraine in the Czech Republic: Foreigners in the Border Zone. In: Postsocialist Europe. Anthropological Perspectives from Home. New York: Berghahn Books, 2009 - (Kürti, L.; Skalník, P.), s. 270-294. EASSA Series, 10. ISBN 978-1-84545-474-6.

TONCROVÁ, Marta. Poznámky ke stravovacím zvyklostem Ukrajinců žijících v České republice (na příkladu Brna a okolí). In: Národopisná revue. Roč. 19, č. 3 (2009), s. 17-184. ISSN 0862-8351. E-ISSN 2570-9437.

UHEREK Zdeněk, VÁLÁŠKOVÁ Naďa, BĚLOHRADSKÁ Kateřina, MUŠINKA M. Pracovní migrace ze Zakarpatské Ukrajiny do České republiky. In: Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných imigračních skupin v České republice. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i, 2008, s. 118-146, 257. ISBN 978-80-87112-12-0.

BĚLOHRADSKÁ, Kateřina. Postmigrační procesy: imigranti z jihoukrajinské Novgorodkivky v České republice. In: Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných imigračních skupin v České republice. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i, 2008, s. 147-164, 257. ISBN 978-80-87112-12-0.

UHEREK, Zdeněk. Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných imigračních skupin v České Republice. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2008. 978-80-87112-12-0.

ČERNÍK, Jan. Of Clients and Chereps. The Organisational Structures of Ukrainian Labour Migration. In: Migration Processes in Central and Eastern Europe. Prague: Multicultural Center Prague, 2006 - (Szczepaniková, A.; Grill, J.; Čaněk, M.), s. 25-29. ISBN 80-239-6901-3.

UHEREK, Zdeněk. Migrace do České republiky, sociální integrace a lokální společnosti v zemích původu: (prostor bývalého SSSR a slovenští Romové) : výzkumná zpráva. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2004. ISBN 80-85010-69-0.

UHEREK, Zdeněk. Migrace do České republiky, sociální integrace a lokální společnosti v zemích původu: (prostor bývalého SSSR a slovenští Romové) : výzkumná zpráva. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2004. ISBN 80-85010-69-0.

Integrace cizinců na území České republiky: výzkumné zprávy a studie vytvořené na pracovištích Akademie věd České republiky na základě usnesení vlády České republiky č. 1266/2000 a 1260/2001. Praha: Akademie věd ČR, 2003. ISBN 80-86675-03-3.

UHEREK, Zdeněk a PLOCHOVÁ, Kateřina. Migration from the former Soviet Union to the Czech Republic: Comparing the cases of re-settlers from areas affected by the Chernobyl nuclear disaster, Kazakhstan and labour migration from Subcarpathian Ukraine. In: Social Networks in Movement. Time, interaction and interethnic spaces in Central Eastern Europe. Šamorín Dunajská Streda: Lilium Aurum, 2003 - (Torsello, D.; Pappová, M.), s. 211-227. Nostra Tempora., 8. ISBN 80-8062-179-9.

UHEREK, Zdeněk. Ethnic studies and the urbanized space in social anthropological reflections. Praha: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. Prague Occasional Papers in Ethnology no. 5. ISBN 80-85010-05-4.

VALÁŠKOVÁ, Naďa. Děti imigrantů z bývalého Sovětského svazu v České republice a domov. Společenství dětí a kultura. Sborník příspěvků 13. strážnického sympozia konaného ve dnech 23.-24. října 1997. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997 - (Krist, J.), s. 36-40. ISBN 80-86156-03-6.

Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku:
http://zpravodaj.eu.cas.cz/index.html

—Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd, 1982, 2/6. Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku.

—Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd, 1983, 2/5. Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku.

—Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd, 1983, 3/6 Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku.

—Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd, 1984, 2 /7 Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku.

—Materiály k problematice etnických skupin na území ČSSR. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd, 1988/I./7. Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku. (Ukrajinská etnická skupina)

—Materiály k problematice etnických skupin na území ČSSR. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd, 1988/II./7. Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku. (Ukrajinská etnická skupina)

 

Czech diaspora in Ukraine and the USSR, re-emigration

BERANSKÁ, Veronika a UHEREK, Zdeněk. «They fear us, we are contagious…» “Homo chernobylus” as an example of a potentially disabled person and his/her defence strategy. In: AM. Roč. 21, č. 50 (2021), s. 89-111. ISSN 1593-2737.

BERANSKÁ, Veronika. Alkohol jako všelék na Volyni i po Černobylu. Specifikum užívání alkoholu v kontextu lidového léčení u tehdejších českých komunit na Ukrajině. Tradiční kulturní kontexty pití alkoholu a kouření. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2021 - (Číhal, P.; Vilímek, V.), s. 95-101. ISBN 978-80-87671-43-6.

BERANSKÁ, Veronika. Nad návratem krajanů z Ukrajiny. In: Česká republika a diaspora: Co bylo a co bude? Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019 - (Brouček, S.; Barteček, I.; Beranská, V.; Grulich, T.; Jakoubek, M.; Kočí, J.; Lozoviuk, P.; Marek-Vejvoda, J.; Martínek, L.; Sulitka, A.; Uherek, Z.; Ulč, O.), s. 164-173. ISBN 978-80-88081-24-1.

BERANSKÁ, Veronika. „Žili jsme tam pospolu – Češi, Poláci, Ukrajinci – a museli jsme si umět pomoct, ve zdraví i nemoci, doba byla zlá…“ Lidové léčení na ukrajinské Volyni za druhé světové války. My a oni: domácí a cizí v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2019 - (Číhal, P.), s. 103-118. ISBN 978-80-87671-39-9.

BERANSKÁ, Veronika. Lidová léčba, rituál a magie u Čechů z Ukrajiny a Kazachstánu. In: Tři vlny reemigrace krajanů do vlasti: Přínos a perspektivy. Materiály celostátního setkání k 25. výročí návratu černobylských krajanů do staronové vlasti konaného v Litoměřicích dne 8. října 2016. Praha: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z. s., 2016 - (Martinková, D.), s. 61-71. ISBN 978-80-903164-8-5.

BERANSKÁ, Veronika a UHEREK, Zdeněk. The Defensive Strategies of Czech and Ukrainian Residents in the Ukraine against the Effects of the Chernobyl Nuclear Accident. In: Český lid, Etnologický časopis. Roč. 103, č. 1 (2016), s. 85-101. ISSN 0009-0794.

BERANSKÁ, Veronika a UHEREK, Zdeněk. Obranné strategie obyvatelstva českého a ukrajinského původu na Ukrajině vyvolané následky černobylské nukleární havárie. In: Český lid, Etnologický časopis. Roč. 103, č. 1 (2016), s. 103-118. ISSN 0009-0794.

VALÁŠKOVÁ, Naďa. K životním podmínkám Čechů v Rusku v průběhu I. světové války. In:
Národopisný věstník = Bulletin d’ethnographie. Roč. 74, č. 1 (2015), s. 50-65. ISSN 1211-8117.

UHEREK, Zdeněk. Návratové migrace Čechů z Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu do České republiky. Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika : (náhled na problematiku v kontextu vývoje světových migrací: vznik moderních diaspor a transnacionálních společností). Praha: Etnologický ústav AV ČR ve spolupráci se Senátem PČR a Mezinárodní organizací pro migraci, 2014 - (Brouček, S.; Grulich, T.), s. 173-178. ISBN 978-80-87112-76-2.

BERANSKÁ, Veronika. Krajanská lidová léčba a ritualizované praktiky u Čechů z Ukrajiny a Kazachstánu přesídlených do České republiky. In: Národopisná revue. Roč. 23, č. 4 (2013), s. 264-271. ISSN 0862-8351. E-ISSN 2570-9437.

ŠOLCOVÁ, Lenka. Subjektivní reflexe reemigrace černobylských přesídlenců v lokalitě Kopidlno. In: Český lid, Etnologický časopis. Roč. 99, č. 2 (2012), s. 151-172. ISSN 0009-0794.

BERANSKÁ, Veronika. Komplementární (lidová) léčba u přesídlených krajanů z Ukrajiny a Kazachstánu. In: Identita migrantů z východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011 - (Iljuk, B.), s. 61-75. ISBN 978-80-7435-169-3.

ŠOLCOVÁ, Lenka. Adaptace přesídlenců z Malinovky a Malé Zubovštiny v Milovicích. Český lid, Etnologický časopis. Roč. 97, č. 3 (2010), s. 247-264. ISSN 0009-0794.

VALÁŠKOVÁ, Naďa a POJAROVÁ Tereza. Přesídlování Čechů, Slováků, Poláků a Němců z bývalého Sovětského svazu do vlasti jejich předků. In: Český lid, Etnologický časopis. Roč. 96, č. 3 (2009), s. 225-245. ISSN 0009-0794.

NOSKOVÁ, Jana. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. Brno: Ústav evropské etnologie FF MU, 2017.

NOSKOVÁ, Jana. Reemigrace volyňských Čechů a oral history. In: Antropologické sympozium /4./. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006 - (Budil, I.; Horáková, Z.; Ulrychová, M.), s. 94-111. ISBN 80-86898-65-2.

UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa. BROUČEK Stanislav. Řízené migrace po roce 1989. In: Kultura - společnost - tradice 2. Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2006 - (Uherek, Z.), s. 169-201. ISBN 80-85010-82-8.

UHEREK, Zdeněk. Dílčí poznatky o migraci a integraci imigrantů z bývalého Sovětského svazu v českém prostředí. In: Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica. - (Šubrt, J.). Roč. 2-2000, č. 12 (2004), s. 129-140. ISBN 80-246-0653-4. ISSN 0567-8293.

VALÁŠKOVÁ, Naďa, Stanislav KUŽEL, Pavel DYMEŠ a Zdeněk UHEREK. Češi v Kazachstánu a jejich přesídlení do České republiky. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2003. ISBN 80-85010-45-3.

UHEREK, Zděněk. Přesídlenci českého původu z Ukrajiny, Běloruska, Ruska a Kazachstánu a jejich rodinní příslušníci v České republice. In: Ich male ojczyny. Lokalnosc, korzenie i tozsamosc w warunkach przemian. Wroclaw: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wroclawskiego, 2003 - (Trojan, M.), s. 293-300. ISBN 83-905263-7-9.

BROUČEK, Stanislav. Etapy českého vystěhovalectví. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2003. ISBN 80-85010-54-2.

UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa, BAŽANT A., VÁVRA J., KLÍPA O. Češi na jižní Ukrajině. In: Český lid, Etnologický časopis. Roč. 87, č. 4 (2000), s. 307-350. ISSN 0009-0794.

UHEREK, Zdeněk. Why Do Only Grandmothers in the Czech Community of North-Western Kazakhstan Deal with Social Anthropologists? In: Sociocultural Anthropology at the Turn of the Century. Voices from the Periphery. Praha: SET OUT Roman Míšek, 2000 - (Skalník, P.), s. 165-173. Prague studies in sociocultural anthropology. ISBN 80-86277-13-5.

VALÁŠKOVÁ, Naďa. František Řehoř (1857–1899) a jeho etnografická činnost: (s ukázkami článků F. Řehoře z Haliče). Praha: Etnologický ústav AV ČR, 1999. ISBN 80-85010-20-8.

UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa, KUŽEL Stanislav. Potomci českých emigrantů v Kazachstánu. In: Český lid, Etnologický časopis. Roč. 86, č. 3 (1999), s. 235-270. ISSN 0009-0794.

VALÁŠKOVÁ, Naďa. Česká minorita v Kazachstánu a její přesídlování do České republiky. In: Český lid, Etnologický časopis. Roč. 85, č. 2 (1998), s. 161-170. ISSN 0009-0794.

VALÁŠKOVÁ, Naďa. Czechs in Kazakstan. In: Ethnic Studies and the Urbanized Space in Social Anthropological Reflections. Praha: Institute of Ethnology, 1998 - (Uherek, Z.), s. 113-117. Prague Occasional Papers in Ethnology., 5. ISBN 80-85010-05-4.

VALÁŠKOVÁ, Naďa, Zdeněk UHEREK a Stanislav BROUČEK. Aliens or one's own people: Czech immigrants from the Ukraine in the Czech Republic. Přeložil Jordan LEFF, přeložil Anna BRYSON. Praha: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. Prague Occasional Papers in Ethnology no.4. ISBN 80-85010-74-7.

UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa, BROUČEK, Stanislav. Češi z Běloruska. Český lid, Etnologický časopis. Roč. 84, č. 3 (1997), s. 177-190. ISSN 0009-0794.

UHEREK, Zdeněk. Přesídlenci z území bývalého SSSR - řízená migrace. - Die Umsiedler aus dem Territorium der ehemaligen UdSSR - eine gesteuerte Migration. Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin. (Sborník ze stejnojmenné konference k nedožitým 70. narozeninám prof. Oldřicha Sirovátky). - Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner Sozialgruppen. (Sammelband zur gleichnamigen Konferenz anläálich des nichtvollendeten 70. en Geburtstages von Prof. Oldřich Sirovátka). Brno: Společnost přátel a odborníků Muzea romské kultury, 1996 - (Pospíšilová, J.), s. 113-121, 101-108. ISBN 80-85010-86-0.

edice Češi v cizině:
http://cvc.eu.cas.cz/

—Češi v cizině 6. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1992. Národopisná knižnice. ISBN 80-85010-48-8.

—Češi v cizině 8. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1995. Národopisná knižnice. ISBN 80-85010-02-X.

BROUČEK, Stanislav. Češi v cizině 9. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1996. Národopisná knižnice. ISBN 80-85010-50-X.

BROUČEK, Stanislav. Češi v cizině 12. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1996. Národopisná knižnice. ISBN 80-85010-67-4.

 

Ethnomusicology

BAJGAROVÁ, Jitka a ŠEBESTA, J. Ukrainische Musikemigranten in der ersten Tschechoslowakischen Republik 1918-1938. In: Ukrainische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext. Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2013 - (Kyyanovska, L.; Loos, H.), s. 190-206. ISBN 978-3-926196-66-8.

GABRIELOVÁ, Jarmila. Myroslav Skoryk und seine Konzerte für Klavier bzw. Violine und Orchester. In: Ukrainische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext. Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2013 - (Kyyanovska, L.; Loos, H.), s. 120-133. ISBN 978-3-926196-66-8.

Kateryna Kolcova – Vyznání. Písně séfardských a aškenázských Židů [CD]. Sleeve-note Lubomír Tyllner, 28 str. Anglické resume. K vydání připravil Lubomír TYLLNER, technická spolupráce Matěj KRATOCHVÍL. Praha: Etnologický ústav AV ČR 2007.

BAJGAROVÁ, Jitka. Ukrainische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext, Lipsko, 7.-9. května 2006. In: Hudební věda. Roč. 43, č. 2 (2006), s. 215-216. ISSN 0018-7003.

POSPÍŠIL, Jan – LOHVINOVÁ, Vjačeslava a THOŘOVÁ, Věra. České písně z ukrajinské Volyně u volyňských reemigrantů od roku 1947 v Čechách a na Moravě. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 575 str. Edice, která vznikla ve spolupráci se Sdružením Čechů z Volyně. Spoluautorka Vjačeslava Lohvinová byla Etnologickém ústavu roku 1998 krátkodobě zaměstnaná. Prezentace knihy s účastí ukrajinského velvyslance, interpretů a osobností česko-ukrajinských vztahů se konala v Praze v budově AV ČR s hudebními ukázkami z edice 10. 10. 1997.

POSPÍŠIL, Jan. České písně z ukrajinské Volyně  = Česki pisni z ukrajinskoj Volyni / u volyňských reemigrantů od roku 1947 v Čechách a na Moravě. Praha: ÚEF AV ČR, 1997. Poklady lidové kultury., 6. In: České písně z ukrajinské Volyně., s. 1-579 ISBN 80-85010-15-1.

 

Other

BROŽ Luděk, Habeck J. O. Holiday Convergences, Holiday Divergences: Siberian Leisure Mobilities Under Late Socialism and After. In: Lifestyle in Siberia and the Russian North. Cambridge: Open Book Publishers, 2019 - (Habeck, J.), s. 131-166. ISBN 978-1-78374-719-1

WOITSCH, Jiří, HOLUBOVÁ Markéta, KAFKA Luboš, OTČENÁŠEK Jaroslav, PETRÁŇOVÁ Lydia a BAHENSKÝ František. Ethnography in the Service of Politics : The Establishment of National and Territorial Autonomy in Soviet Russia. In: Prague historical ethnology in the beginning of the third millennium. Prague: Nová tiskárna Pelhřimov, 2019, s. 103-118. ISBN 978-80-7415-200-9.

BROŽ, Luděk. Le fantôme et les autres. Commensalités dangereuses et devenirs compromis en Sibérie méridionale. In: Terrain. Roč. 69, avril (2018), s. 58-75. ISSN 0760-5668.

BROŽ Luděk, Habeck J. O. Siberian Automobility Boom: From the Joy of Destination to the Joy of Driving There. In: Mobilities. Roč. 10, č. 4 (2015), s. 552-570. ISSN 1745-0101. E-ISSN 1745-011X.

BAHENSKÝ, František. Rusko a Petrohradská akademie věd v letech 1724-1743.Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2014. ISBN 978-80-87112-81-6.

BAHENSKÝ, František. Euroasijský panregion. In: Panregiony ve 21. století. Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 272-302. ISBN 978-80-7380-357-5.

BAHENSKÝ, František. Národnostní politika v SSSR v letech 1922-1953. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2010. ISBN 978-80-87112-40-3.

BAHENSKÝ, František. Národnostní politika v SSSR v letech 1922-1953. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2010. ISBN 978-80-87112-40-3.

BAHENSKÝ, František. The Northern Khants - The Culture of Reindeer Herdsmen in Post-Soviet Russia: (Fieldwork conducted in Siberia between 1996 and 1999). In: Fieldwork and Local Communities. Prague: Institute of Ethnology Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005 - (Uherek, Z.; Grill, J.), s. 193-210. Prague Occasional Papers in Ethnology, 7. ISBN 80-85010-68-2.

BAHENSKÝ, František. Tradiční ekonomika západosibiřských Chantů v historické perspektivě. In: Ab Amicis Oblatum. Josefu Vařekovi k 75. narozeninám. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2002 - (Woitsch, J.; Bahenský, F.), s. 133-146. ISBN 80-85010-44-5.

BAHENSKÝ, František. Severní Chantové. [Příspěvek k pastevectví sobů na Polárním Uralu]. In: Český lid, Etnologický časopis. Roč. 87, č. 3 (2000), s. 211-222. ISSN 0009-0794.

BAHENSKÝ, František. První vědecká výprava na Sibiř.
Historický obzor. Roč. 10, 9/10 (1999), s. 194-198. ISSN 1210-6097.

VALÁŠKOVÁ, Naďa. František Řehoř [1857-1899] a jeho etnografická činnost. [S ukázkami článků F. Řehoře z Haliče].Praha: Etnologický ústav AV ČR, 1999. 182 s. ISBN 80-85010-20-8.

 

Resources

Coming soon