Zahlavi

Andrea Zobačová

Andrea Zobačová

Andrea ZobačováMgr. Andrea ZOBAČOVÁ

tel: (+420) 532 290 274

e-mail: zobacova@eu.cas.cz

Education

Faculty of Arts, Masaryk University Brno (history and archival studies)

Employment

1995 – present – Institute of Ethnology, Czech Academy of Sciences

Areas of Interest

history of ethnology, personal collections, photographs, sources to history of Moravia and Brno

SELECTED PUBLICATIONS

Book Chapters

2017. Dělnictvo, jeho život a kultura v předměstských obcích. In: Fasora, Lukáš – Štěpánek, Václav: Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Brno: Statutární město Brno – Archiv města Brna: 325–343.

2016. Životní a profesní osud Dagmar Klímové ve světle její pozůstalosti. In: Woitsch, Jiří – Jůnová Macková, Adéla a kol.: Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 375–385.

2015. Libraries and Documentary Collections of the Institute of Ethnology CAS. In: Uherek, Zdeněk – Pospíšilová, Jana (eds.): Ethnology and musicology at the Institute of Ethnology CAS, v. v. i., 110 years (1905–2015). Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 103–117. (spolupráce Gergelová, Barbora – Škrabalová, Vendula – Vozková, Jana)

2015. Fotografie jako dokument dětství. In: Pospíšilová, Jana – Altman, Karel (eds.): Děti v Brně. Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem. Brno: Doplněk: 147–161.

2010. Luhačovické Zálesí objektivem Karla Fojtíka. In: Drápala, Daniel (ed.): Antonín Václavík (1891–1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta: 103–112, 199.

Journal Articles

2015. K nedožitým devadesátinám Oldřicha Sirovátky.Národopisná revue 25: 330–331.

2014. „Krista tedy hlásat v národu svém“. Několik poznámek k proměnám cyrilometodějství v 19. století. Slavica litteraria 17, 1: 101–113.

2013. Úřední spisy jako pramen k výzkumu lidového oděvu na západní Moravě. Muzeológia a kultúrne dedičstvo 1, 2: 101–115.

2012. Znevýhodněné děti ve dnech práce, zábavy a radosti. Na příkladu brněnského Ústavu pro zmrzačelé v meziválečné době. Folia ethnographica 46, 1: 81–92.

2009. Josef a Vladimír Úlehlovi – mezi pedagogikou, biologií a národopisem. Národopisný věstník 26 [68]: 135–157.

2009. S Karlem Fojtíkem po stopách dělnického bydlení v Brně (věnováno dvěma výročím významného etnografa). In: Brno v minulosti a dnes 22: 321–339.

2008. Oldřich Sirovátka a slovenská folkloristika v 70. a 80. letech 20. století. Etnologické rozpravy 15, 2: 90–109.

2006. František Bartoš, Vladimír Šťastný a časopis Obzor. In: František Bartoš – jazykovědec, pedagog, etnograf. Acta musealia, suplementa: 105–115.

2004. Regionální monografie jako výraz sebeidentity včera a dnes. Národopisná revue 14: 67–74.

2004. Sušilova družina a její korespondence v archivním fondu Benediktini Rajhrad. In: Frolcová, Věra (ed.): František Sušil (1804–1868). Odkaz a inspirace. Praha: Etnologický ústav AV ČR, pracoviště Brno, Rousínov: Město Rousínov: 39–50.

2003. Beneš Metod Kulda – život a dílo sběratele a vydavatele lidové slovesnosti. In: Drápala, Daniel (ed.): Aktivity duchovních na poli vědy a kultury. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm: 10–18.

Membership

Czech Ethnological Society