Zahlavi

Barbora Gergelová

Barbora Gergelová

Barbora GergelováPhDr. Barbora Gergelová

tel.: +420 222 828 611

e-mail: gergelova@eu.cas.cz

 

Osobní profil

Vzdělání

1984-1988 obor národopis

Univerzita Karlova Filozofická fakulta

Katedra Etnografie a folkloristiky

diplomová práce: Příspěvek k dějinám českého národopisu. Karel Václav Adámek

1989 - PhDr.

 

Průběh zaměstnání

V Etnologickém ústav AV ČR,v. v. i. (dříve Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV) pracuje od roku 1989.

2001 odborný pracovník Střediska vědeckých informací EU AV ČR,v. v. i.

2008 vedoucí Střediska vědeckých informací EU AV ČR,v. v. i.

 

Oblasti odborného zájmu

počítačové zpracování fotografických sbírek, digitalizace dokumentačních fondů, lidové stavitelství a řemesla

 

Současné projekty

2016-2020 projekt Ministerstva kultury NAKI II,projekt INDIHU - vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities. (konsorcium příjemců), řešitelka za EÚ AV ČR,v. v. i.

DG16P02B039

 

Strategie AV21 Paměť v digitálním věku

2018 Digitalizace ediční řady Češi v cizině

 

Grantové projekty

 

1995-97 projekt Počítačové zpracování dokumentačních sbírek ÚEF AV ČR, grantový projekt GA ČR 404/95/1014, od října 1996 řešitelka grantu

1999-2001 řešitelka grantového projektu Lidové stavitelství na území Čech,Moravy a Slezska /kritická edice-CD-Rom/, grantový projekt GA ČR 404/99/0302.

2004 - 2006 řešitelka grantového projektu Interiér vesnického domu a jeho proměny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku /kritická edice CD-Rom/. Grantový projekt GA ČR 404/04//0134.

2009 - 2011 řešitelka grantového projektu Tradiční řemeslná výroba a zemědělské práce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku-vědecká kritická edice CD-Rom. Grantový projekt GA ČR 404/09/1329.

2011-2014 mezinárodní projektCentral Europe - Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe . portál Etnofolk, No.3CE296P4 http://www.etnofolk.eu/cs

2016-2020 projekt Ministerstva kultury NAKI II,projekt INDIHU - vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities. (konsorcium příjemců), řešitelka za EÚ AV ČR,v.v.i.

DG16P02B039

 

Strategie AV21 Paměť v digitálním věku

2015 Konverze databáze Kramářských tisků

2016 a 2017 Digitalizace Zpravodajů KSVI

2018 Digitalizace ediční řady Češi v cizině

 

Monografie a editované sborníky

2011. Tradiční řemeslná výroba a zemědělské práce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (vědecká kritická edice CD-Rom). Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spoluautor Otčenášek, Jaroslav)

2006. Interiér vesnického domu a jeho proměny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (vědecká kritická edice CD-Rom). Praha: Etnologický ústav AV ČR.

2001. Lidová architektura v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (kritická edice CD-Rom). Praha: Etnologický ústav AV ČR. (spoluautoři Novotný, Jiří – Otčenášek, Jaroslav)

 

Kapitoly v knihách

2006. Vývoj zpracování fotodokumentačních fondů Etnologického ústavu AV ČR v období 1954–2005. In: Pospíšilová, Jana – Nosková, Jana (eds.): Od lidové písně k evropské etnologii. 100 let Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Brno: Etnologický ústav AV ČR: 228–231.

 

Studie a články

2015. Libraries and Documentary Collections of the Institute of EthnologyCAS. In: Uherek, Zdeněk – Pospíšilová, Jana (eds.): Ethnology and Musicology at the Institute of Ethnology CAS, v. v. i. 110 Years. Prague – Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 107–121. (spoluautorky Škrabalová, Vendula – Vozková, Jana)

  1. Přehled fotodokumentační sbírky EÚ AV ČR, charakteristika Reprezentačního fondu NSČ. Národopisná revue 13: 212–217.

Publikace v databázi ASEP: