Jan Ort

Jan Ort, PhD Ort_profil

Department of Mobility and Migration

e-mail: ort@eu.cas.cz

PRINCIPAL RESEARCH INTERESTS

Anthropology of Roma, Romani Histories, (Socialist) Policies towards the Roma, anti-Roma Racism, inter-Ethnic Relations, Migration, Postcolonial Theory and Decolonization, Romani Sociolinguistics, Central Europe

EDUCATION

2023 PhD, HIstory (Romani Studies), Faculty of Arts, Charles University, Prague

Thesis title: Romové jako aktéři "cikánské otázky". Náležení, mobilita a přesidlovací politika v Československu 60. let. [Roma Agents of the "Gypsy Question". Belonging, Mobility, and Resettlement Policy in Czechoslovakia in the 1960s.]

2017 Mgr, Romani Studies, Faculty of Arts, Charles University, Prague

Diplomová práce: Mobilita Romů v kontextu lokálních vztahů. Případová studie z okresu Svidník na východním Slovensku. [Mobilities of Roma in the Context of Local relations. Case Study from Eastern Slovakia, Svidník District.]

2014 Bc, Romani Studies, Faculty of Arts, Charles University, Prague

Bakalářská práce: Působení Svědků Jehovových ve vybrané romské osadě: Případová studie [Activities of the Jehovah's Witnesses in a Romani Settlement. A Case Study]

 

RECENT PUBLICATIONS

Books

2024 [in preparation] Roma Agents of the ‘Gypsy Question’. Belonging, Mobility, and Resettlement Policy in Czechoslovakia in the 1960s. Prague: Karolinum Press. 

2022 Facets of a Harmony. Roma and their Locatedness in Eastern Slovakia. Prague: Karolinum Press.

Edited volumes

2023     Sociální mobilita Romů z dekolonizační perspektivy. Tematické číslo Romano džaniben 30 (1) [Social Mobility of Roma from a Decolonization Perspective: Introduction to the Thematic Issue of Romano Džaniben]

Journal Articles

2023     Brekovští Romové – „nejlepší v Československu“. Cikánství jako struktura vztahů a logika sociální mobility v období socialismu. Romano džaniben 30 (1): 27–55. [The Brekov Roma – „the Best in Czechoslovakia“. Gypsyness as a Structure of Relations and Logic of Social Mobility in the Socialist Era]

2023 [2018]       Continuities and discontinuities in a transnational social field. The case of the Margovany Roma. Český lid 110 (2): 211–242. Co-authored with Petra Dobruská.

2022     Belonging, mobility, and the socialist policies in Kapišová, Slovakia. Romani studies 32 (1): 23–50.

2021     Romové jako místní obyvatelé? Přináležení, cikánství a politika prostoru ve vesnici na východním Slovensku. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 57 (5): 581–608. [Roma as Locals? Local Belonging, Gypsyness, and the Politics of Place in an Eastern Slovak Village.]

Other

2023 Sekuritizace a bezpečnost Romů. Úvod k tematickému číslu Romano džaniben. Romano džaniben 30 (2): 5–12. [Securitization and Security of the Roma. Introduction to the Special Issue of Romano Džaniben]

2023 Situace Romů v České republice v kontextu ruské invaze na Ukrajině. Fotografie Petra zewlakka Vrabce. Romano džaniben 30 (2): 129–141. Ve spoluautorství s Renatou Berkyovou a Petrem zewlakkem Vrabcem. [The Situation of Roma in the Czech Republic in the Context of the Russian Invasion in Ukraine. Photos by Petr zewlakk Vrabec]

2023 Sociální mobilita Romů z dekolonizační perspektivy. Úvod k tematickému číslu Romano džaniben. Romano džaniben 30 (1): 5–24. [Social Mobility of Roma from a Decolonization Perspective: Introduction to the Special Issue of Romano Džaniben

2023 Postkoloniální teorie a romistika. Diskusní fórum. Romano džaniben 30 (1): 105. [Postcolonial Theory and Romani Studies. Discussion Forum]

AWARDS

2023 Růžena Vacková Award (Faculty of Arts, Charles University) for the monograph Facets of a Harmony

2017 The Czech Association for Social Anthropology Award for the best master’s thesis in anthropology

SELECTED GRANTS AND SCHOLARSHIPS

2024–2026 researcher in the project Unequal Citizenship and Transnational Mobilisation of Polish, Czech and Ukrainian Roma in the Face of War in Ukraine. (bilateral project National Science Centre, Czech Science Foundation)

2020–2023 researcher in the project Genocide, Postwar Migration, and Social Mobility: Entangled Experiences of the Roma and Jews. (Excellence Project, Czech Science Foundation)

2019–2020 Visegrad Anthropologists‘ Network, doctoral support, Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle

2017 Mobility Fund traineeship, Durham University, UK, Department of Anthropology 

2015–2017 researcher in the project The Migration of the Roma from the Czech and the Slovak Republic to the United Kingdom and Canada, Faculty of Arts, Charles University in Prague (Czech Science Foundation)

Academia.edu profile: here

ResearchGate profile: here