Zahlavi

Jaroslav Otčenášek

Jaroslav Otčenášek

Jaroslav Otčenášek

PhDr. Jaroslav OTČENÁŠEK, Ph.D.

Department of Critical Heritage Studies

tel.: +420 222 828 611

e-mail: otcenasek@eu.cas.cz

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9780-4368

Research gate

 

Education

2006   PhDr. and Ph.D. in ethnology, Charles University Prague, Faculty of Arts

1999   Mgr. in ethnology and Croatian language and literature, Charles University Prague, Faculty of Arts 

Research interests

traditional oral narrative – folk tales, anecdotes, legends; contemporary popular culture related to the folklore; history of the Czech folklore studies; ethnic processes in Europe; Balkan studies – folklore, ethnic changes, literary history; ethnocartography

Recent publications

2022. Народни приказки с легендарни сюжети в чешка среда, In: Вуков, Николай (съст.), Словесност – Традиции – Фолклор. Том 1. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“: 86–99.

2022. Češka naučna folklorna literatura u posljednih dvadeset godina, in: Фолклористика č. 2, 6: 315–317.

2021. Pocta české balkanistiky Ivanu Dorovskému, in: Slavia č. 3, 90: 377–379.

2021. Bulhaři a bulharské spolky v českých zemích, in: Homo Bohemicus č. 1-2, 26: 99–109.

2020. Славянската кумулативна приказка – един съпоставителен поглед, (Slavjanskata kumulativna prikazka – edin săpostavitelen pogled), In: Станоев, С таной, Баева, Вихра, Пенчев, Владимир, Тончева, Веселка, Коларска, Ирина (eds.): Странстващи идеи по пътищата на хуманитаристиката. Изследвания по фолклористика, културна антропология и славистика в чест на доц. д-р Катя Михайлова. В два тома. Том 1. София: Издателствo на БАН „Марин Дринов“: 214–221.

2020. Překládání jihoslovanského folkloru v ČR a SR po roce 1989, in: Šlaufová, Eva, Skwarska, Karolina, Čermák Václav (eds.): Proměny české slavistiky po roce 1989. Praha: Slovanský ústav: s. 329–336

2019. České lidové pohádky II. Kouzelné pohádky 1. Praha: Vyšehrad 2019.

2019. České lidové pohádky I. Zvířecí pohádky a bajky, Praha: Vyšehrad, 2019.

2019. České lidové pohádky s legendárními motivy, Dějiny a současnost 41 (2): 21–23.

2018. Aplikovaná folkloristika. Jak rozumět mainstreamovým filmům? Studia ethnologica pragensia 9 (2): 91–102.

2018. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska VIII. Reflexe vybraných aspektů lidové zbožnosti ve slovesném folkloru, Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2016. Skejuš - Skejušané - Skejušan. Rusíni v Chomutově, původ, historie a současnost. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2016. (with Irina Malinová and Věra Lendělová)

Funding

2021    Interrupted Memory – Vanished and Vanishing Form of the Czech Countryside (Strategy AV 21)

2017 – 2019    Ethnographical Atlas of Bohemia, Moravia and Silesia: Spiritual and Material Aspects of Religious Peregrination and Narrative Imagination, (Czech Science Foundation, GA17-05373S).

Membership

ICS – International Committee of Slavists