Zahlavi

Karel Altman

Karel Altman

Karel Altman

PhDr. Karel ALTMAN, CSc.

Department of Critical Heritage Studies

tel.: +420 532 290 271

e-mail: altman@eu.cas.cz

 

Education

1996   CSc. in ethnology, Institute of Ethnology, Czech Academy of Sciences 

1986   PhDr. in history, Jan Evangelista Purkyne University Brno (today Masaryk University)  

1984   Mgr. in history and Czech philology, Jan Evangelista Purkyne University Brno (today Masaryk University)   

Research interests

urban ethnology; history of ethnography and folklore studies; communication and socialisation; everyday life

Recent publications

2022. The Unofficial Hierarchy in the Everyday Life of the Czechoslovak People's Army between 1968 and 1989: from the point of view of ethnology. Anthropology/Antropologija 9, 2: 136–146.

2022. Tramping jako životní styl. Národopisná revue 33, 4: 293–306.

2022. Trampové kontra paďouři (K problematice konfliktního soužití relaxujících v krajině). Folia ethnographica 56, 2: 113–123.

2021. Štamlokály „starého Ještěra“ v Brně a na Brněnsku. Folia ethnographica 55, 2: 3 – 18.

2020. K problematice současnosti trampské subkultury. Folia ethnographica 54, 2: 139–156.

2020. „Kult čísla“ jako determinanta sociálního statusu i každodennosti příslušníků základní vojenské služby v období tzv. normalizace. Národopisný věstník 36 [78], 2: 44 -70.

2019. „A tak posílám ti pozdrav z vojny..." (K problematice osobní korespondence jako zdroje etnologického poznání každodenního života příslušníků základní vojenské služby v období tzv. normalizace). Folia ethnographica 53, 2: 57–64.

2020    K problematice současnosti trampské subkultury. Folia ethnographica, 54 (2): 139 – 156.

2020    „Kult čísla“ jako determinanta sociálního statusu i každodennosti příslušníků základní vojenské služby v období tzv. normalizace. Národopisný věstník 79 (2): 44 -70.

2019    „A tak posílám ti pozdrav z vojny..." (K problematice osobní korespondence jako zdroje etnologického poznání každodenního života příslušníků základní vojenské služby v období tzv. normalizace). Folia ethnographica, 53 (2): 57 – 64.

2019   „Volte své jedy!“ (K problematice vztahu trampské subkultury k alkoholu a krčemnému prostředí.). Pavlincová, Helena (ed.):  Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar. Brno: MUNI press: 191 – 208.

2018    Research of Tramping at the Department of European Ethnology at Masaryk university and the Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, v. v. i. in Brno. Mayerová, Renata – Krško, Jan (eds.): Tramp Subculture from the Scientific Research Perspective. Rakovník: Státní okresní archiv: 83 – 98.

2018    Výzkum trampingu na Ústavu evropské etnologie Masarykovy univerzity a Etnologickém ústavu AV ČR, v. v. i. v Brně. Mayerová, Renata – Krško, Jan (eds.): Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu. Rakovník: Státní okresní archiv: 77 - 90.

2018    Podolské grundle. Gastronomická atrakce jako stimul při volbě hostinského zařízení. Folia ethnographica, 52 (1): 21 – 32.

2018    Hostinská zařízení v boji za státní samostatnost Československa a při jejím vyhlášení. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 66 (3): 276 - 286.

2017    Výzkum trampingu na etnologických pracovištích v českých zemích od 80. let 20. století. Studia ethnologica Pragensia,  8 (2): 68 – 78.

2017    K problematice zahrádkaření a zahrádkových kolonií v českých zemích (se zvláštním zřetelem k Brnu). Folia ethnographica, 51 (1): 3 – 19. 

2017    The Ways of Association of Town Inhabitants a Subject-Matter of Brno Ethnology´s Research. Botíková, Marta, Válka, Miroslav et. al.: Ethnology for 21st Century. Brno: Masaryk University: 85 – 90.

2016    V hospodě za světové války. Národopisný věstník, 75 (2): 31 – 45.

2016    Muzeum jako místo záchrany místní, regionální i národní identity.  Tichá, Jana (ed.):  Muzeum a identita. Etnologické pohledy. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum přírodě: 20 – 25.

2015    Děti v Brně. Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem. Brno: Doplněk. (with JanaPospíšilová).

2015    Praha u piva. Praha: Vyšehrad.

2014    Periodický tisk jako zdroj etnologického poznání. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2013    Úvod do studia dějin národopisu na Moravě. Brno: Masarykova univerzita.

2012    Brno. Zájezdní hostince a hotely / Brünn. Gasthäuser und Hotels. Brno: Nakladatelství Josef Filip 1938. (with Vladimír Filip)

2008    Zmizelý svět brněnských kaváren / Verschwundene Welt der brünner Cafés. Brno: Nakladatelství Josef Filip 1938. (with Vladimír Filip, Lenka Kudělková)

2003     Zlatá doba štamgastů pražských hospod. Brno: Host.

1993     Krčemné Brno. O hostincích, kavárnách a hotelech, ale také o hospodách, výčepech a putykách v moravské metropoli. Brno: Doplněk.

 

Funding

2019 - 2021    Army as an instrument of socialization: Reflection of the phenomenon of compulsury military service in the Czech lands (1968-2004). (Czech Science Foundation, GA19-19311S).

 

Membership

Národopisný věstník (member of editorial board)

Department of European Ethnology of Masaryk University (Ph.D. studies board member)