Zahlavi

Lucie Uhlíková

Lucie Uhlíková

PhDr. Lucie UHLÍKOVÁ, Ph.D.Lucie Uhlikova

tel.: (+420) 532 290 273

e-mail: uhlikova@eu.cas.cz

ORCID: 0000-0002-7633-8695

 

Education

PhDr. – 2008 – Faculty of Arts, Masaryk University Brno (ethnology)

Ph.D. – 2003 – Faculty of Arts, Masaryk University Brno (ethnology)/ doctoral thesis Image of Jews in Moravian Folk Songs (Contribution to Studying of Ethnic Stereotypes)

Mgr. – 1994 – Faculty of Arts, Masaryk University Brno (ethnology and musicology)

 

Employment

1994 – present – Institute of Ethnology, Czech Academy of Sciences

 

Areas of Interest

memory and identity, intangible cultural heritage, folklore and folklorism, ethno-cultural traditions in contemporary society, digital humanities

 

Current Projects

Digitisation of Records of Folk Songs and Dances from the Pens of Leoš Janáček and his Closest Collaborators Hynek Bím and Františka Kyselková, from the Collections of the Working Committee for Czech Folk Song in Moravia and Silesia and the Moravian-Silesian Committee of the State Institute for Folk Song - expert guarantor of the project

Folklore Revival in Post-Socialist Countries: Politics, Memory, Heritization and Sustainability (GAČR 22-31474K; 2022–2024) – member of the project team 

Folksongs and Folkdances of Czech Lands – Digital System for Presentation and Preservation (NAKI DG18P02OVV053, 2018–2022) – member of the project team

 

SELECTED PUBLICATIONS

Publications in ASEP

Books and editorship

  1. Od folkloru k world music: Nové cesty ke staré hudbě. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko (co-editor Přibylová, Irena).

2022. Od folkloru k world music: Hudba a slovo. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko (co-editor Přibylová, Irena).

2021: Stavělová, Daniela a kol: Tíha a beztíže Folkloru. Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích. Praha: Academia (co-editor, co-author).

2021. Zlínský kraj v lidové písni III. Okres Vsetín. Zlín: Zlínský kraj (with Číhal, Petr – Káčer, Jan).

2021. Od folkloru k world music: Hudba a kapitál. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko (with Přibylová, Irena).

2020. Leoš Janáček: Folkloristické dílo (1891–1928). Recenze, statě, přednášky, předmluvy, studijní poznámky, agenda, membra disjekta. Řada I / Svazek 3-2. Brno: Editio Janáček, 2020. (with Procházková, Jarmila – Toncrová, Marta).

2020. Zlínský kraj v lidové písni II. Okres Zlín. Zlín: Zlínský kraj (with Číhal, Petr – Káčer, Jan).

2020. Od folkloru k world music: Hudba a prostor. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko (with Přibylová, Irena).

2019. Zlínský kraj v lidové písni I. Okres Uherské Hradiště. Zlín: Zlínský kraj (with Číhal, Petr – Káčer, Jan).

2019. Od folkloru k world music: Hudba a spiritualita. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko (with Přibylová, Irena) .

2018. Od folkloru k world music: O paměti. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko (with Přibylová, Irena).

2017. Od folkloru k world music: Zrcadlení. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko (with Přibylová, Irena).

2016. Od folkloru k world music: Na počátku bylo… Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko (with Přibylová, Irena).

2015. Od folkloru k world music: Na scéně a mimo scénu. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko (with Přibylová, Irena).

2014. Od folkloru k world music: Svět v nás, my ve světě. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko (with Přibylová, Irena).

2013. Od folkloru k world music: Co patří do encyklopedie. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko (with Přibylová, Irena).

2011. Hudební a taneční folklor v ediční praxi. (Edice Kultura – společnost – tradice IV). Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spolueditorka Toncrová, Marta).

2010. Písně z Kopanic ze zápisů Josefa Černíka. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno (with Toncrová, Marta).

2005. Ohlédnutí za půlstoletím české etnochoreologie. Pocta Zdence Jelínkové. Brno: Etnologický ústav AV ČR. (ed.)

2001. Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů. Brno: Etnologický ústav AV ČR Brno (with Toncrová, Marta).

1997. Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. Strážnice: Ústav lidové kultury. (with Pavlicová, Martina).

 

Book Chapters

2019. František Pospíšil’s Phonographic Recordings from Today’s Perspective. In: Lechleitner, Gerda – Liebl, Christian (eds.): František Pospíšil’s Recordings from the Slovácko and Haná Regions (1910). Sound Documents from the Phonogrammarchiv of the Austrian Academy of Sciences. The Complete Historical Collections 1899–1950. Series 18. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften: 2019: 22–34

2018. Product of the Czech Folk Revival Movement of the 1950s. In: Stavělová, Daniela – Buckland, Theresa Jill (eds.): Folklore Revival Movements in Europe post 1950: Shifting Contexts and Perspectives. Prague: Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences: 151–164.

2015. Duch a povaha národa v písni. Idealizovaný obraz lidové písně v tištěných sbírkách první poloviny 19. století. In: Wögerbauer, Michael – Píša, Petr – Šámal, Petr – Janáček, Pavel a kol.: V obecném zájmu: Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014. Svazek I / 1749–1938. Praha: Academia: 333–344.

2012. Písně z Vnorov v nahrávkách Hynka Bíma a Františky Kyselkové (1911). In: Procházková, Jarmila et al.: Vzaty do fonografu. Slovenské a moravské písně v nahrávkách Hynka Bíma, Leoše Janáčka a Františky Kyselkové z let 1909–1912. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno: 127–148

2012. Songs from Vnorovy in the Recordings by Hynek Bím and Františka Kyselková (1911). In: Procházková, Jarmila et al.: As Recorded by the Phonograph. Slovak and Moravian Songs Recorded by Hynek Bím, Leoš Janáček and Františka Kyselková in 1909–1912. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno: 135–158.

2009. Smutné počtení – obraz žida v moravském folkloru. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Smích a pláč. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko: 13–21.

2008. Folklorní soubory jako výrazný činitel etnokulturních procesů: úcta k tradici i naplňování sociálních a osobních potřeb. In: Toncrová, Marta (ed.): Vývojové proměny etnokulturní tradice. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 25–36 (with Pavlicová, Martina).

2008. Folklor, folklorismus a etnokulturní tradice. Příspěvek k terminologické diskusi. In: Blahůšek, Jan – Jančář, Josef (eds.): Etnologie – současnost a terminologické otazníky. Strážnice: Národní ústav lidové kultury: 50–56 (with Pavlicová, Martina).

2006. Dětské folklorní muziky na Moravě – podmínky a charakter jejich vývoje. In: Ondrušová, Vlasta – Uhlíková, Lucie (eds.): Na pomoc dětským folklorním souborům a muzikám (1). Edice Tradiční lidová kultura a výchova. Strážnice: Národní ústav lidové kultury: 36–43.

2005. Kulturní stereotypy v etnologii a v dalších společenských vědách. In: Tyllner, Lubomír – Uherek, Zdeněk (eds.): Kultura – společnost – tradice I. Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie. Praha: Etnologický ústav AV ČR: 7–33.

2002. Hudba. In: Nekuda, Vladimír (ed.): Okres Vsetín. Rožnovsko – Valašskomeziříčsko – Vsetínsko. Valašské Meziříčí: Hvězdárna Valašské Meziříčí; Muzejní a vlastivědná společnost v Brně: 461–469 (withToncrová, Marta).

2000. Hudební nástroje. Nástrojová seskupení. In: Jančář, Josef a kol.: Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, svazek 10. Strážnice: Ústav lidové kultury, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně: 286–303.

 

Journal Articles

  1. “Quid Pro Quo”: The Czech Folklore Revival Movement in the Light of Totalitarian Cultural Policy. Český lid 110: 183–210 (with Pavlicová, Martina).

2017. Revitalising and Innovating Tradition: The Individual Motivations behind New Songs in the Slovácko Region. Glasnik Etnografskog instituta SANU 65, 2: 289–303.

2015. Mužské folklorní sbory na Slovácku a nová písňová tvorba (příspěvek k výzkumu proměn tradice v současnosti). Folia ethnographica 49, 2: 135–151.

2014. Folklore Traditions in Contemporary Everyday Life: Between Continuity and (Re)construction (based on two examples from the Czech Republic). Slovenský národopis 62: 163–181 (with Pavlicová, Martina).

2013. Folklore Movement and its Function in the Totalitarian Society (on an example of the Czech Republicin the 2nd half of the 20th century). Národopisná revue 23, 5: 31–42 (with Pavlicová, Martina).

2011. Romantický obraz lidové kultury jako základ novodobého folklorismu. Folia ethnographica 45, 1: 3–16 (with Pavlicová, Martina).

2009. Die Folklorebewegung in der Tschechischen Republik in der Zeit des Realsozialismus. Jahrbuch für Europäische Ethnologie 4: 99–112 (with Pavlicová, Martina).

2008. Folklorismus v historických souvislostech let 1945–1989 (na příkladu folklorního hnutí v České republice). Národopisná revue 18, 4: 187–197 (with Pavlicová, Martina).

 

Membership

Národopisná společnost

SIEF

Society for Ethnomusicology