Zahlavi

Matěj Kratochvíl

Matěj Kratochvíl

Matěj KratochvílMgr. Matěj Kratochvíl, PhD.

Puškinovo náměstí 447/9, Praha 6 - Bubeneč
Tel.: (+420) 220 303 923
kratochvil@eu.cas.cz

 

Education

2010 PhD. Charles university, Prague, Department of ethnology. 
Dissertation: Folk music in the recordings of the Phonographic comission of the Czech Academy of Sciences and Arts.
1996-2002 Palacký university, Olomouc. Department of musicology. 
2001 Karl-Franzens Universität, Graz, Rakousko. SOCRATES/ERASMUS scholarship

Topics of research

Ethnomusicology – digitalization and analysis of historical sound recordings, contemporary metamorphoses of traditional music, folk music revival, music in public space, music and dance of Czech communities in the USA (research funded by Fulbright commission in 2021-2022).

Teaching

2013- New York University Prague

2011- Faculty of humanities, Charles university

2006-2007 Palacký university, Olomouc. Department of musicology

Employment

2002- The Institute of Ethnology, Czech Academy of Sciences

2004-2015 "HIS Voice" magazine, editor-in-chief
2001–2004 "Czech Music" magazine, editor-in-chief

Current projects:

The Czech Science Foundation: Folklore revival in post-socialist countries: politics, memory, heritization and sustainability

Selected publications

Monographs

2022. Vy havíři umouněný, co vy z toho máte... Výzkum hornických písní na Kladensku v letech 1953–1959 v kontextu dobové vědy a politiky. Etnologický ústav 2022. ISBN print: 978-80-88081-32-6, ISBN electronic version: 978-80-88081-33-3

2009. Folk Music in Czechoslovakia 1929-1937. Recordings of Phonographic Commission of Czech Academy. (+ 5CD) Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., ISBN 978-80-87112-20-5

2007. Masopustní koleda na Doudlebsku. Dobrkovská Lhotka. Publikace se zvukovým záznamem na CD. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i, 2007. 35 s. ISBN 978-80-87112-06-9 (with Lubomír Tyllner)

Chapters

2022. Zvukový archiv Fonografické komise ČAVU. In: Horová, I. (ed.): Archiv, který nebyl. Sto let pokusů o národní zvukový archiv. Praha: Národní muzeum, s. 12-23. ISBN 978-80-7036-701-8

2021. Daniela Stavělová a kol. Tíha a beztíže folkloru. Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích. Academia ISBN 978-80-200-3286-7

2021. Presence and Absence of Minorities in Folk Music Research Projects in the 20th-Century Czech Lands. In: Jurková, Z.; Seidlová, V. (eds.): Music – Memory – Minorities: Between Archive and Activism. Praha: KAROLINUM PRESS, s. 36-48. ISBN 978-80-246-4742-5

2021. "Folklorní hnutí jako most mezi lidovou hudbou a jinými světy. Různé podoby revivalu." In: Mezi etnografií, folkloristikou a muzejnictvím. Sborník příspěvků z konference k nedožitým devadesátým narozeninám Karla Pavlištíka. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, s. 53-62. ISBN 978-80-87130-59-9.

2018. "Formal or Informal? Folk Music, Folklore Revival and Music Education". In: Daniela Stavělová - Theresa Jill Buckland (eds): Folklore Revival Movements in Europe post 1950. Shifting Contexts and Perspectives. Etnologický ústav Av ČR, Praha. ISBN 978-80-88081-22-7. Dostupné zde.

Studies

2022. Music as an Adaptation Strategy: The Hruby Family’s Voyage from Cehnice to Cleveland. Journal of Austrian-American History (2022) 6 (1): 1–13. 

2018. Hudba ve veřejném prostoru – ohrožená, nebo ohrožující? In: Petr Kratochvíl (ed.): Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společensko-vědních disciplín. Praha: Artefactum, - (Kratochvíl, P.), s. 81-92. ISBN 978-80-88283-18-8

2017. Druhé životy lidové hudby. Folklorní hnutí jako pojítko mezi tradicí a individuální tvořivostí. Hudební věda. Roč. 54, č. 4, s. 455–466. ISSN 0018-7003.

2017. Bubble Moving Through The Streets: Music at the Urban Carnival. Dance, Senses, Urban Contexts: Dance and the Senses. Dancing and Dance Cultures in Urban Contexts. Aachen: Shaker Verlag, (Stepputat, K.), s. 214-221. ISBN 978-3-8440-5335-7. ISSN 0945-0912. 

2016. Fetiš nejstaršího zvuku. Věda, politika a fascinace počátky nahrávání zvuku. Od folkloru k world music: Na počátku bylo…. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, (Přibylová, I.; Uhlíková, L.), s. 36-45. ISBN 978-80-904905-8-1. 

2016. Od ne-hudby k hudbě. Hudební využití hluku ve 20. století. Slovo a smysl. Roč. 13, č. 26, s. 54-60 ISSN 1214-7915

2016. Inventing the Carnival: Contemporary Festivities, Tradition and Imaginaries. 
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 103, č. 4, s. 569-595 ISSN 0009-0794 (with Daniela Stavělová)

2015. Filtrirane na narodnoto. Narodna muzika i ideologija v Čechoslovakija prez petdesette godini na XX vek. Bulgarski folklor. Roč. 41, č. 4, s. 513-522 ISSN 0323-9861 

2015. "Our Song!" Nationalism in Folk Music Research and Revival in Socialist Czechoslovakia. 
Studia Musicologica. Roč. 56, č. 4, s. 397-405 ISSN 1788-6244 

2015. Czech Ethnomusicology: Heritage, Possibilities and Perspectives. Ethnology and musicology at the Institute of Ethnology CAS, v. v. i. : 110 years : (1905-2015). Praha - Brno: Institute of Ethnology, CAS Prague, v. v. i., (Uherek, Z.; Pospíšilová, J.), s. 13-30. ISBN 978-80-87112-98-4 (s Danielou Stavělovou a Lubomírem Tyllnerem)

2014. Etnomuzikolog z Marsu v Čechách. Soudobá vážná hudba a její místo v české společnosti po roce 1989. Muzikologické fórum. Roč. 3, 1/2, s. 278-281 ISSN 1805-3866 

2014. Nespolehliví zapisovatelé. Sběratelé lidových písní jako fabulátoři tradice. Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia, (Hrdina, M.; Piorecká, K.), s. 211-217. ISBN 978-80-200-2344-5. 

2014. Typical manifestation of feudal superstructure. Religious songs of miners in Kladno region in 1950s. 
Changes of traditional beliefs in Central Europe. Prague: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, s. 90-101. ISBN 978-80-87112-87-8 

2013. Hudba z objektivního stroje. Lidová hudba a fonograf. Člověk a stroj v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 32. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia, (Petrasová, T.; Machalíková, P.), s. 262-269. ISBN 978-80-200-2232-5.

2012. Etnomuzikologie jako exaktní věda? Muzikologické fórum. Roč. 1, č. 2, s. 49-54. ISSN 1805-3866

2011. Hledání erotiky v české hudbě. Pohlavní sklony v pořádku? Erotika v kultuře, kultura v erotice (v českém kontextu po roce 1989). Praha: Artes Liberales, (Kopáč, R.; Schwarz, J.), s. 93-104. ISBN 978-80-904745-5-0

2007. Lokální hudby v globální vesnici. Etnomuzikologie mezi voskovým válečkem a internetem. Proměny hudby v měnícím se světě. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, (Poledňák, I.), s. 127-138. ISBN 978-80-244-1809-4

2006. Lidová hudba a zvukový záznam. Český lid, Etnologický časopis. Roč. 93, č. 3, s. 259-267. ISSN 0009-0794