Zahlavi

Michal Pavlásek

Michal Pavlásek

Michal PavlásekMgr. Michal PAVLÁSEK, Ph.D.

tel.: (+420) 532 290 281
e-mail: pavlasek@eu.cas.cz

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2920-961X 

 

Education

Ph.D. – 2013 – Faculty of Arts, Masaryk University, Brno (ethnology) / PhD. thesis Rethinking Veliko Srediště. Ethnological bricolage of sociocultural aspects in the lives of the compatriots in South Banat

Mgr. / M.A. – 2009 – Faculty of Arts, Masaryk University Brno (history and ethnology)

 

Grants and scholarships

2014 – scholarship Nadace G. Schroubka – Leopold-Kretzenbacher Stipendien – Forschungsprojekte 2014 – Tschechen und Deutsche – unterschiedlich oder indifferent? Beispiel einer Konstruktion kultureller Grenzen und Ähnlichkeiten

2012/2013 – Erasmus Mundus III. – research fellowship (1. 10. 2012 – 28. 2. 2013) – University of Belgrade

2011 – scholarship Nadace G. Schroubka – Leopold-Kretzenbacher Stipendien – Forschungsprojekte 2011 – Tschechisch-deutsche Koexistenz im banatischen Dorf Veliko Srediště. Beispiel für ein tolerantes Zusammenleben oder für einen Konflikt?

2010 – scholarship Nadace G. Schroubka – Leopold-Kretzenbacher Stipendien – Forschungsprojekte 2010 – Das Schicksal der tschechischen und deutschen Minderheiten im serbischen und rumänischen Banat. Lebensgeschichten der heutigen Einwohner in Videodokumenten

2010 – projekt v rámci Podpory studentských projektů FF MU (Kolektivní paměť Čechů v Chorvatsku) – děkanské stipendium

2007–2009 – stipendia na podporu terénních výzkumů v Srbsku a Rumunsku (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)

 

Employment

2010 – present – The Czech Academy of Sciences, Institute of Ethnology

 

Teaching experience

Institute of European Ethnology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno (Migration to southeastern Europe; Academic Writing; We and Others: social construction of minorities; We and The Others: trouble with multiculturalism)

 

Areas of interest

migration, refugee studies, (trans)nationalism, minorities, oral history, memory studies, identity politics, social marginalization, visual anthropology,

 

Current project

Mechanism and strategies of generational transmission of family memory in the selected social groups (GA ČR 16-19041S, 2016–2018) – member of the project team.

 

SELECTED PUBLICATIONS

Publications in ASEP

Books and editorship

2020. Z Moravy až do Velikého Srediště: Etnografické podobenství o zapomenuté náboženské komunitě. [From Moravia to Veliko Središte: an Ethnographical Parable about a Forgotten Religious Community.] Brno: CDK.

2016. Divišova čtvrť: vesnička ve městě. Vzpomínky, historie a současnost Divišovy čtvrti od jejího vzniku v roce 1925 po současnost. Brno: Rada pro historii a přípravu 90. výročí vzniku Divišovy čtvrti (with Dvořáková, Eva – Semrád, Jan – Telecký, Tomáš).

2015. S motykou a Pánem Bohem. Po stopách evangelíků v jihovýchodní Evropě. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2013. Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu. Brno: Masarykova univerzita, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (with Nosková, Jana).

 

Book Chapters

2022. “I believe the world out there will hear it and the suffering will end soon”: Witnessing Refugee Suffering. ‘WITNESSING, MEMORY, AND CRISIS’. (Saloul, I.; Hansen, A.; Deim, R.; Grabowski, D.; Sülek, M.; van der Naaten, J.): 1–10. History, Culture, and Heritage. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022 DOI: https://www.aup-online.com/content/papers/10.5117/9789048557578/AHM.2022.001 

2022. The Power of the "Right Papers”: Crossing Borders along the Western Balkan Route. UniGR-CBS Borders in Perspective thematic issue. B/Orders are (not) everywhere (for everyone): On the multivalence of borders in a flee(t)ing Europe | Zur Multivalenz von Grenzen in einem flüchtigen Europa. Vol. 8: 33–52. DOI: 10.5281/zenodo.7377468  

2017. Among the refugees on the Balkan migrant route: Beyond the culture of giving and headlines. In: Bittnerová, Dana et al.: Etnické komunity. Hrdinové, šibalové, antagonisté Balkánu. Praha: Univerzita Karlova: 399–422.

2016. In a New Homeland. Adaptation Strategy and Discontinuity of Czech Migrants in Banat. In: Roth, Klaus – Katari, Asker (eds.): Ethnologia Balkanica. Cultures of Crisis in Southeast Europe, Part 1: Crises Related to Migration, Transformation, Politics, Religion, and Labour. Vol. 18. München: LIT-Verlag: 121–136.

2015. Allochronismus, orientalismus a balkanismus: produkce koloniálních praktik ve vztahu ke krajanům v rumunském Banátu. In: Trumis, Ladislav a kol.: Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus. Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě. Ústav východoevropských studií a Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK. Praha: Karolinum: 85–108.

2015. Svědectví o hledání Vojvodova. Experimentální psaní etnografického filmu / Testimony about finding Vojvodovo: Experimental Writing of an ethnographic film. In: Bittnerová, Dana – Moravcová, Mirjam (eds.): Etnické komunity. Balkánské cesty. Vol. II. 1. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy: 93–122.

2015. Konec velkých vyprávění v nedohlednu: (meta)narativ migrace z Moravy do dnešního Srbska. In: Jirka, Luděk – Jakoubek, Marek – Králová, Nela – Pavlásek, Michal – Tůma, Jiří: Krajané. Hledání nových perspektiv. Praha: Nakladatelství Karolinum: 49–75.

2013. Cross-Border Nationalism and Religious Fellowship. A Case Study of the Czech Protestant Community in Serbia. In: Radović, Srdjan (ed.): Cultural Permeations: Anthropological Perspectives. Colleciton of papers of Ethnographic Institute, Vol. 28. Belgrade: Institute of Ethnography SASA: 195–207.

2013. Výzkumník v poli kvalitativního terénního výzkumu – dilemata a otázky. In: Pavlásek, Michal – Nosková, Jana (eds.): Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu. Brno: Masarykova univerzita; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 7–20 (with Nosková, Jana).

2012. Příští stanice Národní. Nastupovat! Studie o politice krajanství. In: Fatková, Gabriela et al.: Balkán a nacionalismus. Labyrintem nacionální ideologie. Brno: Porta Balkanica, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni: 104–133.

2012. Obec Svatá Helena jako vinice Boží misiemi oplocená. Krůčky k přehodnocení chápání české (e)migrace na Balkáně. In: Budilová, Lenka et al: Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv. Praha: AntropoWeb, o. s.: 111–145.

 

Journal Articles

2022. Nepohodlné vzpomínky a ozvuky ticha. Problematické implikace reemigrace Čechů z Jugoslávie a odsunu Němců z Československa. Slovenský národopis 70 (1): 69–91. ISSN 1335-1303. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.1.06

2021. Vizuální antropologie v České republice a na Slovensku: Mezi marginalitou a marginalizací? BIOGRAF. Roč. 73–74 (1–2): 3–14. ISSN 1211-5770,  http://www.biograf.org/text.html?id=1075

2020. "Reisen gegen den Strom der Zeit". Zum Wandel der Konstruktion des Bildes der tschechischen Minderheit im rumänischen Banat durch Akteure aus Tschechien, in: Jahrbuch Kulturelle Kontexte des östlichen Europa 61, (eds. Elisabeth Fendl, Johanne Lefeldt, Sarah Scholl-Schneider): 175–196.

2017. Revitalising and Innovating Tradition: The Individual Motivations behind New Songs in the Slovácko Region. Glasnik Etnografskog instituta SANU 65, 2: 289–303.

2016. Plovoucí proluka mezi kulturní a komunikativní pamětí jedné krajanské komunity. Journal of Culture 5, 2: 25–32.

2013. Clopodia česky zvaná Klopotín. Zapomenutá moravská kolonizace Banátu v multilokálním etnografickém bádání. Český lid 100: 149–172.

2011. Meziválečná krajanská péče jako „záchranná akce“. K utváření kolektivní identity českých evangelíků v jihovýchodní Evropě. Český lid 98: 113–134.

2011. Hledání vojvodovské Pravdy ve světle probuzeneckých hnutí. Lidé města 13, 1: 27–49.

2011. Minulost svatohelenských nekatolíků v zajetí výkladových schémat a povahy porozumění. Český lid 98: 81–88.

2010. Exkurs do historie Banátské vojenské hranice s přihlédnutím k vzniku českých enkláv na jejím území. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe 96, 3–4: 243–262.

2010. Česká menšina v jihobanátské obci Veliké Srediště. Její počátky a etnické procesy. Národopisná revue 20: 3–19.

2010. Případ Svatá Helena. (Re)interpretace náboženských dějin české obce v Rumunsku. Český lid 97: 363–382.

 

Filmography

2017. The Mass. 30 min. Directors: Ivo Bystřičan, Michal Pavlásek. Producer: Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, v. v. i., Prague – Department Brno.

2016. Searching for the Exit. 26 min. Director: Michal Pavlásek. Producers: Česká Televize and TPS Petra Kubici.

2013. Another Vojvodovo: thinking in pictures. 34 min. Director: Michal Pavlásek. Producer: Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, v. v. i., Prague – Department Brno.

2012. Time Bows Beneath the Burden of the Grapes. The Past, Czechs and Germans in the Serbian Banat. 23 min. Concept, Scriptwriter: Michal Pavlásek – Jiřina Kosíková; Camera: Petr Baran – Jiřina Kosíková; Director: Michal Pavlásek. Producer: Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, v. v. i., Prague – Department Brno.

 

Membership

The International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES)

The International Association for Southeast European Anthropology

Czech Ethnological Society

 

Awards

2011 – scholarship Vzdělávací nadace Jana Husa