Zahlavi

Sandra Kreisslová

Sandra Kreisslová

FotoKreisslova

PhDr. Sandra KREISSLOVÁ, Ph.D.

Oddělení paměťových studií 

e-mail: kreisslova@eu.cas.cz

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5383-4883

 

Education

Ph.D. – 2011 – Faculty of Arts, Charles University (ethnology) – doctoral thesis The Construction of collective identity and collective memory in biographical narratives of Czech Germans

Mgr. / M.A. – 2006 – Faculty of Arts and Philosophy, University of Pardubice (Social Anthropology)

 

Scholarships

2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022 – Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa, Freiburg i. Breisgau

2012 – Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde, Freiburg i. Breisgau

 

Employment

Since 2023 – Institute of Ethnology, Czech Academy of Sciences

Since 2021 – Institute of Ethnology, Faculty of Arts, Charles University

 

Lectures

Charles University, Prague, Faculty of Arts, Institute of Ethnology

Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, Department of Humanities

Masaryk University, Brno, Faculty of Arts, Department of History

 

Areas of Interest

culture of memory and collective memory of the German-speaking population of the Czech lands, transformation processes and everyday life in the area of the Czech-German and Czech-Austrian border after 1945, ethnic and migration studies, memory studies, oral history and biographical research

 

Current Project

Between „East“ and „West“ – border experiences and narratives on the Czech-Slovak and Slovak-Ukrainian state borders (Czech Science Foundation, 23-05924S, 2023–2025) – spoluřešitel / co-investigator

 

Former Project

Mechanismy a strategie generační transmise rodinné paměti vybraných sociálních skupin / Mechanism and strategies of generational transmission of family memory in the selected social groups (GA ČR 16-19041S, 2016–2018 / Czech Science Foundation 16-19041S, 2016–2018) – spoluřešitel / co-investigator

 

PUBLICATIONS

Books and editorship

2023. „Ganz normale Familiengeschichten.“ Bilder von Migration und migrierende Bilder im Familiengedächtnis. Münster – New York: Waxmann Verlag (with Nosková, Jana – Pavlásek, Michal).

2023. Zemědělské etudy. Proměny Vysoké školy zemědělské v pamětnických reflexích. Praha: Dokořán (editor).

2019. „Takové normální rodinné historky.“ Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti. Praha: Argo (with Nosková, Jana – Pavlásek, Michal).

2015. Kulturní život německé menšiny v České republice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (with Novotný, Lukáš).

2013. Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních českých Němců. Praha: Univerzity Karlovy v Praze, Filozofická fakulta.

 

 Book chapters

2022. Vom Fotografieren auf Heimatreisen. Zur Visualisierung der „Heimat“ in den Heimatzeitschriften der vertriebenen Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. In: Gebhardt, Bernadette (Hg.): „Bilder der Heimat“. Fotografie und Kunst in Heimatzeitschriften. Münster: Waxmann: 185–212.

2022. Krajanský tisk německých vysídlenců z Krkonoš po roce 1945. In: Slavíček, Jan – Kohoutek, Jiří (eds.): Krkonoše a jejich lidé v běhu času: prameny, paměť, interpretace ve 20. století. Praha: Historický ústav AV ČR: 147–158.

2018. Jáchymov a jeho okolí po roce 1945 optikou domovských novin Mei’ Erzgebirg’ (1954–1959). In: Pinerová, Klára (ed.): Jáchymov: Jeviště bouřlivého století. Praha: ÚSTR: 301–312.

2018. „Mein Vater kannte nur Arbeit…“ Familiengedächtnis und die Heimatverbliebenen in der Tschechischen Republik. In: Scholl-Schneider, Sarah – Kropp, Moritz (Hg.): Migration und Generation. Volkskundlich-ethnologische Perspektiven auf das östliche Europa (Mainzer Schriften zur Kulturanthropologie/Volkskunde, Bd. 16). Münster: Waxmann: 69–89 (with Nosková, Jana).

2017. Každodennost v blízkosti „ostnatých drátů“ ve vzpomínkách obyvatel česko-rakouského pohraničí. In: Lozoviuková, Kateřina – Pažout, Jaroslav (eds.): Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945–1989. Praha –Liberec: Technická univerzita v Liberci – ÚSTR: 56–69.

2016. Hledání ztracené identity. Komunitní muzeum v Děkově jako místo konstrukce kolektivní paměti a lokální identity. In: Tichá, Jana (ed.): Muzeum a identita. Etnologické pohledy. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě: 33–42.

2014. Etnicita a etnický konflikt z pohledu sociálních věd. In: ŠUBRT, Jiří a kol.: Soudobá sociologie. Praha: Karolinum: 339–358.

2009. Ethnische Identität im Grenzgebiet. zur Dynamik der ethnischen Identifikation der deutschen Minderheit im Komotauer Gebiet (Chomutovsko). In: Lozoviuk, Petr (Hg.): Grenzgebiet als Forschungsfeld. Aspekte der ethnografischen und kulturhistorischen Erforschung des Grenzlandes. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag: 219–231.

 

Journal Articles

2023. Domov jako turistický cíl v době studené války. Nostalgický turismus vysídlených Němců z Československa po roce 1945 a jeho konstrukce v sudetoněmeckém mediálním diskurzu. Národopisný věstník 82 (2): 21–33.

2023. “Natives” of a “Home” (Un)known: Trips of Expelled and Forcibly Displaced Germans to Czechoslovakia and Their Perception of the Local Population in Expellee Periodicals. Český lid 110: 243–276 (with Nosková, Jana).

2022. Vyprávěná migrace. Vzpomínky na poválečnou nucenou migraci německy hovořících obyvatel z českých zemí. Slovenský národopis 70 (1): 48–68 (with Nosková, Jana).

2021. Mediální reprezentace poválečné nucené migrace Němců z českých zemí ve vysídlenecké publicistice na příkladu periodik Aussiger Bote a Brünner Heimatbote. Národopisná revue 31 (1): 19–41 (with Nosková, Jana).

2020. „Domorodci“ ne/známého domova. Cesty německých vyhnanců a vysídlenců do Československa a jejich percepce místního obyvatelstva ve vysídleneckých periodikách. Český lid 107 (4): 439–468 (with Nosková, Jana).

2020. Heimat im Bild. Bildanalyse der Heimatzeitschriften Brünner Heimatbote und Komotauer Zeitung. Jahrbuch Kulturelle Kontexte des östlichen Europa 61: 84–110 (with Nosková, Jana).

2019. “Family Silver” or Artefacts (in) Memories of Forcibly Displaced Germans. Slovenský národopis 67 (2): 165–184 (with Nosková, Jana).

2018. Between language revitalization and assimilation. On the language situation of the German minority in the Czech Republic. Journal of Nationalism Memory and Language Politics 12 (1): 121–139 (with Novotný, Lukáš).

2018. Domov jako místo dočasného návratu. První cesty německých vysídlenců do Československa. Český lid 105 (2): 159–176.

2018. „Odsun“/„vyhnání“ v rodinné paměti Němců z českých zemí a jejich potomků. Národopisný věstník XXXV (77) (2): 5–28 (with Nosková, Jana).

2018. Erinnert oder vergessen? Der Umgang mit der Vertreibung der Deutschen in Chomutov/Komotau und Brno/Brünn. Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre 12: 85–110 (with Nosková, Jana).

2016. „Odsun“ Němců v české vzpomínkové kultuře. Národopisná revue 26 (4): 284–295.

 

Membership

Czech Ethnological Society

Czech Oral History Association

Kommission Kulturelle Kontexte des östlichen Europa der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde

Národopisný věstník – Editorial Board Member (since 2022)

Supervisory Board of the Institute of Ethnology, Czech Academy of Sciences – Member (2017–2023)

 

Awards

2020 – Czech Ethnological Society – 1st prize in the category Publication – book for the year 2019: Kreisslová, Sandra – Nosková, Jana – Pavlásek, Michal: „Takové normální rodinné historky.“ Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti. Praha: Argo 2019.