Zahlavi

Veronika Beranská

Veronika Beranská

Veronika BeranskáMgr. Veronika Beranská, Ph.D.

tel.: +420 222 828 509

e-mail: beranska@eu.cas.cz

 

Education

2017 The Faculty of Arts, Charles University, Institute of Ethnology, Ph.D. Dissertation title: The folk healing in memoirs and living presence of resettled compatriots from the former Soviet Union

2010 The Faculty of Arts, University of West Bohemia, Department of Anthropology, Mgr. Thesis: The Shaman’s Yurt: an alternative approach to the health and rituals of southern Siberia in the Czech milieu

 

Field research

August 2008 – Bradford (VB) – research in multicultural industrial urban space

August 2010 – Hamilton, Toronto (Canada) – research on Roma migration

September/October 2011 – Sarajevo (Bosna and Hercegovina) – research of expatriate activities and compatriot’s association activities

 

Work experience

2010 – present Institute of Ethnology of the CAS, v. v. i.

 

Research interests

Migration, integration, compatriots, Volhynia Czechs, Chernobyl Czechs, ethnomedicine, folk healing

 

Participation in research projects

2023–2027 National and Cultural Identity of Czech Minorities in Ukraine from the 19th to 21st century in movable Cultural Heritage of the Czech Republic (MK – NAKI)

2022–2025 Czech diaspora – Multidimensional relations and conditionality of Czechia and host countries – in cooperation with Faculty of Science Charles University, National Institute for Innovative Technologies Research, z. ú., Czexpats in Science Association, z. s. (GA ČR)

2020–2022 New approaches to the coordination of expatriate issues – in cooperation with Faculty of Science Charles University, National Institute for Innovative Technologies Research, z. ú., Czexpats in Science Association, z. s. (TA ČR)

2020– Strategie AV 21 – Society in motion and public policy (Společnosti v pohybu: výzvy mobility a migrace)

2018–2020 Kudy kráčí, tudy sama sebe léčí? K historii a současnému odkazu lidového léčení u přesídlených skupin Čechů z Ukrajiny na pozadí jejich migračních trajektorií (Program of support for human resources – postdoctoral students at the Czech Academy of Sciences)

2014–2015 Analysis of the migration of Czech citizens after 1989 (TA ČR)

2013–2014 Analysis of urban public space and its users in the capital city of Prague (Open City, o. p. s.)

2012–2013 Design of an information system on families of immigrants from third countries (TA ČR)

2011–2012 Analysis of the State integration program for asylum seekers and creation of a proposal for conceptual and legislative changes to this program (Ministry of the Interior of the Czech republic/EU Refugee Fund)

2009 Survey of needs in socially excluded localities of the Hradec Králové region (Hradec Králové/European Social Fund)

2008–2011 Identity and sociability of migrants from the former Soviet Union: follow-up research on migration with an emphasis on the second generation (GA ČR)

2009–2013 Remaking Borders in Europe (European Commission 7 FP)

2005–2010 SUS.DIV: a Network of Excellence on Sustainable Development in a Diverse World (Evropská unie, 6 FP)

 

Selected Publications

Monographs and edited proceedings

2023 Babičky léčitelky a lidová léčba Čechů z Ukrajiny a Kazachstánu: K historii a současnému odkazu lidového léčení u přesídlené české komunity z Ukrajiny a Kazachstánu do vlasti předků na pozadí jejich migračních trajektorií a životních osudů. Praha: Academia. (in print)

2019 Česká republika a diaspora: co bylo a co bude? Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.: Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov (spoluautoři Brouček, Stanislav – Barteček, I. – Beranská, Veronika – Grulich, T. – Jakoubek, M. – Kočí, J. – Lozoviuk, P. – Marek-Vejvoda, J. – Martínek, L. – Sulitka, Andrej – Uherek, Zdeněk – Ulč, O.).

2017 Migrace z České republiky po roce 1989 v základních tematických okruzích. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. (spoluautoři Brouček, Stanislav – Červinková, Hana – Jiráková, Anežka – Uherek, Zdeněk).

2012 Analýza státního integračního programu pro azylanty. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky (spoluautoři Uherek, Zdeněk  – Honusková, Věra – Jiráková, Anežka – Šolcová, Lenka).

2011 Migration, Diversity and Their Management. Prague Occasional Papers in Ethnology No. 8. Praha: The Institute of Ethnology of the ASCR (Spolueditor Uherek, Zdeněk).

Book chapters

2021 Alkohol jako všelék na Volyni a po Černobylu. Specifikum užívání alkoholu v kontextu lidového léčení u tehdejších českých komunit na Ukrajině. In: Číhal, P.; Vilímek, V. (ed.): Tradiční kulturní kontexty pití alkoholu a kouření. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti: s. 95–101.

2019 „Žili jsme tam pospolu – Češi, Poláci, Ukrajinci – a museli jsme si umět pomoct, ve zdraví i nemoci, doba byla zlá…“ Lidové léčení na ukrajinské Volyni za druhé světové války. In: Číhal, P. (ed.): My a oni: domácí a cizí v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti: s. 103–118.

2019 Nad návratem krajanů z Ukrajiny. In: Brouček, S.; Barteček, I.; Beranská, V.; Grulich, T.; Jakoubek, M.; Kočí, J.; Lozoviuk, P.; Marek-Vejvoda, J.; Martínek, L.; Sulitka, A.; Uherek, Z.; Ulč, O.: Česká republika a diaspora: Co bylo a co bude? Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: s. 164–173.

2017 Lidová léčba, rituál a magie u Čechů z Ukrajiny a Kazachstánu. In: Martinková, D. (ed.): Tři vlny reemigrace krajanů do vlasti: Přínos a perspektivy. Materiály celostátního setkání k 25. výročí návratu černobylských krajanů do staronové vlasti konaného v Litoměřicích dne 8. října 2016. Praha: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z. s.: 61–71.

2015 Pavlivka Iodine Spring Water: Transnational Entrepreneurship in Post-Transition Contexts. In: Cervinkova, H.; Buchowski, M.; Uherek, Z. (eds.): Rethinking ethnography in Central Europe. New York, NY: Palgrave Macmillan: 75–88 (spoluautor Uherek, Zdeněk).

2015 Lidová léčba v pamětech přesídlených Čechů z Ukrajiny a Kazachstánu. In: Číhal, P. (ed.) Léčení a léčitelství v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum: 63–66.

2011 Komplementární (lidová) léčba u přesídlených krajanů z Ukrajiny a Kazachstánu. In: Iljuk, B. (ed.) Identita migrantů z východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí. Hradec Králové: Gaudeamus: 61–75.

Journal papers

2021 «They fear us, we are contagious…» “Homo chernobylus” as an example of a potentially disabled person and his/her defence strategy. AM Rivista della Società Italiana di Antropologia Medica 21, 50: 89–111 (spoluautor Uherek, Zdeněk).

2019 Historical Cupping Therapy of the Resettled Czech Community from Ukraine in the Context of Contemporary and Alternative Medicine in the Czech Republic. Prace Etnograficzne 47, 3: 109–126.

2016 Obranné strategie obyvatelstva českého a ukrajinského původu na Ukrajině vyvolané následky černobylské nukleární havárie. Český lid, Etnologický časopis 103, 1: 103–118 (spoluautor Uherek, Zdeněk).

2016 The Defensive Strategies of Czech and Ukrainian Residents in the Ukraine against the Effects of the Chernobyl Nuclear Accident. Český lid, Etnologický časopis 103, 1: 85–101 (spoluautor Uherek, Zdeněk).

2014 Jak sbírat údaje o migrantech a jejich rodinách: možnosti, výhody a limity. Culturologia 3, 1: 52–56 (spoluautoři Uherek, Zdeněk – Bareš, Pavel – Brouček, Stanislav – Horáková, Milada – Kissová, Blanka – Kubát, J. – Schebelle, Danica).

2014 Šamanská jurta: O pojetí zdraví a nemoci u jejích návštěvníků. Culturologia 3, 1: 4–13.

2013 Krajanská lidová léčba a ritualizované praktiky u Čechů z Ukrajiny a Kazachstánu přesídlených do České republiky. Národopisná revue 23, 4: 264–271.

Research reports

2022 Research on the possibilities of expatriate policy coordination (Summary research report)
Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 133 s. (spoluautoři Janská, E.; Čermák, Z.; Drbohlav, D.; Janurová, K.; Beranská, V.; Uherek, Z.; Doležalová, M.; Löblová, O.; Zachová, K.).

2022 Research into the needs of expatriate communities in individual countries in terms of maintaining their ties to the Czech Republic (Summary research report)
Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 53 s. (spoluautoři Janská, E.; Čermák, Z.; Drbohlav, D.; Janurová, K.; Beranská, V.; Uherek, Z.; Doležalová, M.; Löblová, O.; Zachová, K.).

2022 Research on the needs of expatriate communities in selected countries in terms of maintaining their ties to the Czech Republic: Great Britain, Australia, New Zealand, the USA, and Germany (Summary research report)
Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 82 s. (spoluautoři Janská, E.; Čermák, Z.; Drbohlav, D.; Janurová, K.; Beranská, V.; Uherek, Z.; Doležalová, M.; Löblová, O.; Zachová, K.).

2022 Communication Portal (Summary Research Report)
Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 19 s. (spoluautoři Janská, E.; Čermák, Z.; Drbohlav, D.; Janurová, K.; Beranská, V.; Uherek, Z.; Doležalová, M.; Löblová, O.; Zachová, K.).