Zahlavi

Zdeněk Vejvoda

Zdeněk Vejvoda

Zdeněk VejvodaPhDr. Zdeněk VEJVODA, Ph.D. 

Puškinovo náměstí 447/9, Praha 6 - Bubeneč
tel.: +420 220 303 925
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8446-1095
e-mail: vejvoda@eu.cas.cz

 

Education

1994–2000 University of West Bohemia, Faculty of Education
2000 Mgr. (Píseň a tanec do kolečka v Čechách)
2003–2010 Charles University Prague, Faculty of Arts – ethnology.
2010 PhDr., Ph.D. (Podoby lendleru v Čechách ve světle rukopisů Jiřího J. B. Hartla (1781–1849) ze Staré Paky)

 

Employment and teaching

1996–2002 High school Rokycany 
1999–2000 Public art school Rokycany 
since 2001 Institute of Ethnology, Czech Academy of Sciences
since 2003 Prague Conservatory, music and theatre department
since 2010 editor, Czech Radio and Radio Proglas

 

Research interests

ethnomusicology, etnochoreology; structural analysis of Czech folk songs, folk song and instrumental music collections and historical sources, folk music and dance revival

 

Projects

2022–2024 project team member Folklorní revivalismus v postsocialistických zemích: politiky, paměť, heritizace a udržitelnost – bilateral project, funded by GA ČR a ARRS Slovenia (22-31474K)

2021–2023 project team member Výstavba českých folklorních písňových textů z přelomu 18. a 19. století – podpořeno GA ČR (GA21-04973S)

od 2020 project team member Strategie AV 21 – Město jako laboratoř změny: Město jako kulturní prostor. Městské slavnosti: hudba a tanec jako prostředek utváření identity místa

2018–2022 project team member Lidové písně a tance českých zemí – digitální systém pro zpřístupnění a záchranu – podpořeno MK ČR v rámci programu NAKI II 

2017–2019 project team member Tíha a beztíže folkloru. Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích – podpořeno GA ČR (GA17-26672S)

2016–2018 project team member Česká lidová hudba. Hudebně-typologická charakteristika –podpořeno GA ČR (GA15-24418S)

2011–2015 project head Sběratelské dílo Františka Homolky – Ministry of Culture 

Artistic and popularization activities

Since 1993 artistic director of Rokytka, Rokytí and Sluníčko folklore ensembles in Rokytany - author of musical arrangements, choreographer. Member of the programme boards of folklore festivals, author and moderator of festival programmes (Laureate of the International Folklore Festival in Strážnice 1998, Main Prize of the International Folklore Festival in Strážnice 2006, 2019). Since 2015 Programme Director of the International Bagpipe Festival in Strakonice (www.dudackyfestival.cz). Since 2016, dramaturg and lecturer of the Summer Courses of Folk Music Interpretation of Czech Regions, founder of the Orchestra of Folk Instruments of the Pilsen Region. In 2019 he renewed the activities of the professional, originally radio-based Pilsen Folk Ensemble. Since a year he has been the chairman of the association Folklor Plzeň, z. s. (www.folklorplzen.cz).
Since 2002, external collaborator of Czech Radio (author of the programmes Špalíček, Folklore Notation and S Plzeňáky za folklorem). In 2010-2022 he prepared music programmes with the theme of folk culture for Radio Proglas (Folklorní okénko). Collaboration on Czech Television scripts (programmes from the Roots, Folklorní magazín and Folklorika series). Since 2020, he has co-authored the podcast series iFolklorní zpěvník (https://www.ifolklor.cz/audio-podcasty/ifolklorni-zpevnik/).

Rokycany Award for Outstanding Contribution to Science, Research and the Arts 2010
Award of the National Heritage Institute and the Heritage Chamber of the Czech Republic in the competition My Country in the Heart of Europe for editorial activity in the field of musical folklore
Vojtěch Náprstek Honorary Medal for Popularization of Science, Academy of Sciences of the Czech Republic 2017

 

Selected publications

Monographs and edited volumes

2021. Rokycansko a Plzeňsko v lidových písních, pověstech a zvykosloví ze sbírky Martina Kozáka. Rokycany: Folklor Plzeň – Klub tanečních souborů Rokytka. 280 s. ISBN: 978-80-908354-0-5

2019. Česká lidová píseň. Historie, analýza, typologie. Praha: Bärentreiter. 312 s. ISBN 978-80-86385-39-6 (spoluautor Tyllner, Lubomír).

2015. Plzeňsko v lidové písni II. Antologie historických zápisů hudebního folkloru 19. a 20. století. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 632 s. (spolueditoři Ulrychová, Marta – Traxler, Jiří)

2015. Lidové písně z Podřipska ve sbírce Františka Homolky I. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 708 s. (spolueditoři Thořová, Věra – Traxler, Jiří – Tyllner, Lubomír)

2013. V Prachaticích za bránou. Lidové písně z okolí Prachatic a šumavského Podlesí v zápisech sběratelů 19. a 20. století. Volary – Praha: Nakladatelství Stehlík – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 224 s. (spolueditorka Thořová, Věra)

2013. Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky II. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 372 s. (spolueditoři Thořová, Věra – Traxler, Jiří)

2011. K Rokycanům cesta zlatá. Studie a kritická edice lidových písní z jihozápadních Čech pro dětské zpěváky, hudební a taneční soubory. Praha – Rokycany: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – Klub tanečních souborů Rokytka. 140 s.

2011. Plzeňsko v lidové písni I. Antologie historických zápisů hudebního folkloru 19. a 20. století. Praha: Folklorní sdružení ČR – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 647 s.

2011. Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky I. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spolueditoři Thořová, Věra – Traxler, Jiří)

2008. Prostředí tance. Hranice identity a jejich překračování. Praha: NIPOS. 345 s. + DVD. (spolueditoři Stavělová, Daniela – Traxler, Jiří)

2004. Tanec – záznam, analýza, pojmy. Praha: Etnologický ústav AV ČR. 158 s. (spolueditoři Stavělová, Daniela – Traxler, Jiří)

 

Chapters

2021. Tíha a beztíže folkloru. Folklorní hnutí druhé poloviny 20 století v českých zemích. Praha: Academia. 694 s. (spoluautoři Stavělová, Daniela – Černíčková, Kateřina – Gremlicová, Dorota – Kratochvíl, Matěj – Pavlicová, Martina – Uhlíková, Lucie – Vaněk, Miroslav – Vejvoda, Zdeněk – Zdrálek, Vít)

2011. Edice lidové instrumentální hudby v českých zemích. In: Uhlíková, Lucie – Toncrová, Marta a kol.: Hudební a taneční folklor v ediční praxi. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 91–116.

2008. Česká lidová hudba, píseň a tanec. Plzeňsko. Praha: Baset: 703–708. (kolektiv autorů)

2007. Česká lidová hudba, píseň a tanec. Krkonoše. Praha: Baset: 673–680. (kolektiv autorů)

 

Studies and articles

2023. The International Bagpipe Festival in Strakonice and the Transformation of the Relationship Towards the Regional Bagpipe Tradition. Traditiones 52, č. 2, s. 149–172.

2022. Jiří Hartl (1781–1849), a Teacher from Northern Bohemia: The Dance Repertoire of his Band in the Light of his Manuscript Heritage. In: Ulrich Morgenstern – Ardian Ahmedaja (eds.): Playing Multipart Music. Solo and Ensemble Traditions in Europe. European Voices IV. Wien – Köln: Böhlau Verlag, s. 249–268.

2021. Historické sestavy českých dudáckých muzik v produkci současných folklorních souborů. In: Mezi etnografií, folkloristikou a muzejnictvím. Zlín: Klub H+Z a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve spolupráci s Českou národopisnou společností, s. 24–38.

2021. Věra Thorová – Zdeněk Vejvoda: Koncepce a podoba sbírek lidových písní z Čech z období příprav Národopisné výstavy českoslovanské 1895. Národopisná revue 31, s. 225–235.

2018. Radio Broadcasting as Role Model, Authority and Norm in Czech Musical Folklorism in the Second Half of the Twentieth Century. In: Stavělová, Daniela – Buckland, Theresa (eds.): Folklore Revival Movements in Europe post 1950. Shifting Contexts and Perspectives. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., s. 143–150.

2018. Písňový repertoár obyvatel zaniklých brdských obcí ve sbírce Bohuslava Vyhlídky. In: Topinka, Jiří (ed.): Brdy: Krajina, historie, lidé. Praha: Státní oblastní archiv v Praze, s. 208–216.

2017. Komplexní hudební analýza českých lidových písní z pramenů sběratelské akce z roku 1819. In: Lubomír Tyllner – Ondřej Skovajsa – Hana Vaňková (eds.): Towars a Typology of Traditional Music/K otázkám typologie tradiční hudby. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., s. 97–135.

2017. Hudební typologie tanečních nápěvů českých lidových písní (na příkladu Erbenovy sbírky). Hudební věda 54, 3: 319–362.

2016. Menuet v české lidové hudbě: analýza a hudební typ. Český lid 103: 597–622.

2015. Tancova muzika v răkopisite na učitelja Irži Chartăl (1781–1849) ot Stara Paka. Bălgarski folklor 14, 4: 491–512.

2015. Historické nahrávky autentických forem lidové hudby na Klatovsku. In: Marková, Svatoslava (ed.): Genius loci českého jihozápadu X. Sborník z konference konané 3. a 4. listopadu 2015 v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. Blovice: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích: 139–147.

2014. Hudební nástroje a nástrojové sestavy lidové hudby na Plzeňsku. In: Špačková, Lenka –Stočes, Jiří (eds.): Historická dílna VIII. Sborník příspěvků přednesených v roce 2013. Plzeň: ZČU: 139–161.

2013. Historické nahrávky autentických forem chodské lidové hudby. In: Stočes, Jiří –Mušková, Eva a kol.: Tenkrát na západě (Čech). Kapitoly z dějin kultury a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje. Plzeň: Západočeská univerzita: 215–224.

2012. European dance repertoire in Czech manuscripts of the first half of the 19th century and the personality of Jiří Hartl.Czech Music 15, 2: 22–25.

2012. Musician and audience: Stage production and reception of Czech traditional music.In: Ivancich Dunin, Elsie –Stavělová, Daniela –Gremlicová, Dorota (eds.): Dance, Gender, and Meanings Contemporizing Traditional Dance. Proceedings of the 26th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology 2010 Třešť, Czech Republic. Praha: HAMU – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 257–261.

2012. Lendler v Čechách. Muzikologické fórum 1, 2: 61–67.

2012. Jaroslav Bradáč – osobnost regionální hudební folkloristiky. In: Kokošková, Věra –Tykal, Roman (eds.): Regionální periodika, pramen poznání místní historie a kultury. Sborník z konference k výročí 80 let založení – 15 let obnovení vlastivědného sborníku Pod Zelenou Horou, 27.–28. března 2012 v Přešticích. Přeštice – Nepomuk: Kulturní a komunitní centrum – Kulturní a informační centrum: 32–37.

2009. Zu Fragen der strukturellen Analyse des tschechischen Liedtyps. Jahrbuch für Europäische Ethnologie 4. Schöningh: 113−120.

2008. Staropacký kantor Jiří Hartl (1781–1849) a jeho Partibus pro violin Prim. In: Miscellanea z výročních konferencí ČSHV 2006 a 2007 (ed. Baťa, J.). Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 194202.

2008. Podoby lendleru v Čechách. In: Stavělová, Daniela – Traxler, Jiří – Vejvoda, Zdeněk (eds.):Prostředí tance. Hranice identity a jejich překračování. Praha: NIPOS: 87–156.

2007. Recepce a provozování tradiční hudby na Základních uměleckých školách v Plzeňském a Jihočeském kraji. In: Dětský folklor dnes (proměny funkcí). Sborník příspěvků z 23. strážnického sympozia konaného ve dnech 15.–16. března 2007 (eds. Ondrušová, V.– Uhlíková, L.). Strážnice: NÚLK: 46–55.

2007. Dětské folklorní muziky v Čechách – historie a perspektivy rozvoje. In: Na pomoc dětským folklorním souborům a muzikám 2 (eds. Ondrušová, V. – Uhlíková, L.). Strážnice: NÚLK: 59–78.

2006. Nápěvy písní k tanci do kolečka – textová výstavba a deklamace. Český lid 93: 243–258.

2004. Hudební typ – objektivní východisko revize českého tanečně druhového systému. In: Stavělová, Daniela – Traxler, Jiří – Vejvoda, Zdeněk (eds.): Tanec – záznam, analýza, pojmy. Praha: Etnologický ústav AV ČR: 119–138.

2004. Nápěvy písní k tanci „do kolečka“ – analýza a hudební typ. Český lid 91: 153–203.

2004. Využitípočítačové analýzy ve výzkumu českého písňového typu. In: Ethnomuzicologicum III. Bratislava: 177–197.

2002. Tanec „do kolečka“ v dokumentech a ve sbírkách písní a tanců. Český lid 89: 15–30.